Körkort i Finland

Ajokortti Suomessa
Här kan du läsa om körkort och hur man skaffar det i Finland.

Ett körkort som utfärdats i ett annat nordiskt land gäller även i Finland. Om du vill kan du dock byta ut ditt körkort mot ett finskt.

Utländskt körkort i Finland

Ett körkort som utfärdats i de nordiska länderna och de övriga EU-/EES-länderna ger dig rätt att köra i Finland i enlighet med de fordonsklasser som anges på körkortet. Läs mer på Ajokortti-info.

Byte av utländskt körkort till finskt

Om du vill kan du byta ut ett körkort som tagits i ett annat nordiskt land eller EU-/EES-land till ett motsvarande finskt körkort utan att det behövs någon ny förarundersökning, förutsatt att du bor i Finland permanent eller har studerat i Finland i minst sex månader. Ett tillfälligt körkort kan inte bytas ut.

Om du vill byta ut ditt körkort kan du göra det på Ajovarmas betjäningsställen. Mer information hittar du på Ajokortti-info.

Skaffa finskt körkort

Om du ska skaffa nytt körkort måste du få körundervisning antingen på en körskola, med undervisningstillstånd eller på en läroinrättning. Läs mer på Ajokortti-info.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.