Körkort i Finland

Ajokortti Suomessa
I det här avsnittet hittar du information om körkort och hur man skaffar det i Finland. Ett körkort som utfärdats i ett annat nordiskt land är även giltigt i Finland.

Utländskt körkort i Finland

Ett körkort som utfärdats i de nordiska länderna och de övriga EU- och EES-länderna ger dig rätt att köra i enlighet med de fordonsklasser som anges på körkortet också i Finland.

Om du vill kan du byta ut ett körkort (inte ett temporärt körkort) som tagits i ett annat nordiskt land eller EU- eller EES-land till ett motsvarande finskt körkort utan att det behövs någon ny förarundersökning om du bor i Finland permanent eller har studerat i Finland i minst sex månader. Om du vill byta körkort kan du göra det på Ajovarmas serviceställen. Ytterligare information får du hos Trafiksäkerhetsverket Trafi.

Skaffa finskt körkort

Om du ska skaffa nytt körkort måste du få körundervisning antingen på en körskola, med undervisningstillstånd eller på en läroinrättning. På Finlands bilskoleförbunds webbplats kan man söka efter körskolor enligt namn och körkortsklass.

I Finland beviljas körrätten av Trafiksäkerhetsverket Trafi.

Bekanta dig även med avsnittet Fordon i Finland.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.