Dagtilbud i Finland

Barn leker med lego
Photographer
Kelly Sikkela / Unsplash
Her kan du læse om dagtilbud i Finland. Du kan vælge mellem kommunale eller private dagtilbud, og det er også muligt at få tilskud til pasning i hjemmet.

Når forældrenes ret til barselsorlov er ophørt, kan forældrene vælge mellem kommunale dagtilbud, private dagtilbud eller tilskud til pasning i hjemmet. 

I Finland kaldes dagtilbuddene officielt for småbørnspædagogik. Småbørnspædagogikken er en del af det finske skolesystem, og den udgør sammen med førskoleundervisningen og grundskolen en sammenhængende helhed med henblik på barnets udvikling og læring. Den er også et fundament for livslang læring. Alle børn under skolealderen har ret til småbørnspædagogik, også selvom forældrene eller den ene forælder er hjemmegående. 

Du kan læse mere om førskoleundervisning på siden Førskoleundervisning i Finland.

Kommunale dagtilbud

Kommunernes dagtilbud består af vuggestuer, børnehave, gruppefamilietilbud, familietilbud for børn i alderen 0-6 år. Ansøgning om dagtilbud skal indsendes fire måneder inden behovet for pasning. Man kan få en plads inden for to uger, hvis forældrene får job eller påbegynder uddannelse. Du kan læse mere om småbørnspædagogik på netstedet Suomi.fi.

Taksterne inden for det kommunale dagtilbud afhænger af familiens indtægter, familiens størrelse, og hvor mange timer om ugen barnet har behov for pasning. Du kan læse mere om, hvordan taksterne er beregnet på undervisnings- og kulturministeriets netsted.

Private dagtilbud

Private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år tilbydes af private vuggestuer, børnehaver og gruppefamilietilbud. Ansøgningen skal sendes direkte til det pågældende dagtilbud. Du kan også kontakte en privat dagplejer, som passer børnene i sit hjem, eller du kan ansætte en pædagog i dit eget hjem.

Priserne for private dagtilbud kan variere. Du kan få økonomisk tilskud til privat pasning fra Folkpensionsanstalten (FPA), og det betyder, at de private tilbud ikke nødvendigvis meget dyrere end de kommunale tilbud. Hvis du ansætter en pædagog i dit eget hjem, er du arbejdsgiver, og du skal derfor leve op til en række forpligtelser. 

Du kan få yderligere information om privat pasning hos din kommune. Du kan læse mere om tilskud til privat pasning på FPA's netsted.

Tilskud til pasning i hjemmet

Man har ret til tilskud til pasning i hjemmet, hvis et barn under 3 år ikke har en plads inden for det kommunale dagtilbud. Forældrene skal ikke nødvendigvis selv passe barnet derhjemme. Pasningen kan også varetages af en anden plejeperson. Læs mere om tilskud til pasning i hjemmet på FPA's netsted.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.