Førerkort i Finland

Ajokortti Suomessa
Her får du informasjon om førerkort i Finland og hvordan du skaffer det. Et førerkort utstedt i et annet nordisk land er også gyldig i Finland.

Førerkort utstedt i utlandet

Førerkort utstedt i nordiske land og andre EU- og EØS-land gir rett til å føre et motorisert kjøretøy i Finland i henhold til klassene som er oppgitt på førerkortet.

Dersom du ønsker det, kan du bytte et (ikke-midlertidig) førerkort utstedt i et nordisk land eller et annet EU/EØS-land med et tilsvarende finsk førerkort uten ny førerprøve, hvis du bor permanent i Finland eller har studert i Finland i minst seks måneder. For å bytte førerkort, oppsøk et av Ajovarmas servicesteder. Ytterligere informasjon hos Trafiksäkerhetsvärket Trafi.

Finsk førerkort

Hvis du har planer om å skaffe deg nytt førerkort, må du følge kjøreopplæring enten på en trafikkskole, med undervisningstillatelse eller på en utdanningsinstitusjon. På Finlands bilskoleförbunds nettside kan du søke etter trafikkskoler ut fra sted og førerkortklasse.

I Finland er det Trafiksäkerhetsverket Trafi som innvilger kjøretillatelse.

Se også siden Kjøretøy i Finland.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.