Førerkort i Finland

Ajokortti Suomessa
Fotograf
Oliur on Unsplash
Her kan du lese om hvor lenge du kan kjøre i Finland med et førerkort ustedt i et annet nordisk land. Dessuten kan du lese om hvordan du skaffer og fornyer førerkort, og om hvordan du bytter ut et førerkort utstedt i et annet nordisk land i Finland.

Du må ha gyldig førerkort for å kunne kjøre i Finland. Et førerkort utstedt i Danmark, Island, Norge eller Sverige er gyldig i Finland, men for førerkort fra Færøyene og Grønland gjelder visse begrensninger som du kan lese mer om på denne siden.

Hvis du bor i Finland, kan du under visse forutsetninger bytte ut førerkortet ditt med et finsk førerkort. Du kan bare ha ett EU-førerkort om gangen.

Utenlandsk førerkort i Finland

Førerkort utstedt i Sverige, Norge, Danmark, Island og andre EU- og EØS-land gir rett til å føre et motorisert kjøretøy i Finland i henhold til klassene som er oppgitt på førerkortet. Du trenger ikke bytte ut førerkort med et finsk.

Med førerkort utstedt på Færøyene eller Grønland kan du kjøre i Finland i ett år fra datoen da du kom til landet. Etter det må du bytte det ut med et finsk førerkort.

Hvis du bor permanent i Finland og mister det utenlandske førerkortet ditt eller det blir stjålet eller skadet, må du søke om finsk førerkort.

Les mer under punktet Bytte ut utenlandsk førerkort med finsk, og på nettstedet Ajokortti-info.

Bytte ut utenlandsk førerkort med finsk

Hvis du ønsker det, kan du bytte et førerkort utstedt i Sverige, Norge, Danmark, Island eller et annet EU/EØS-land med et tilsvarende finsk førerkort uten ny førerprøve, hvis du bor permanent i Finland eller har studert i Finland i minst seks måneder. Midlertidig førerkort kan ikke byttes. Vil du bytte førerkort, tar du kontakt med et av Ajovarmas betjeningssteder. Du finner ytterligere informasjon hos Ajokortti-info.

Hvis du vil bytte ut et førerkort utstedt på Færøyene eller Grønland med et finsk førerkort, må du ta førerprøve (förarexamen) i Finland. Les mer hos Ajokortti-info under punktet Körkort som inte har utfärdats i en EU-, EES- eller vägtrafikkonventionstat.

Finsk førerkort

Vilkårene for å få finsk førerkort avhenger av førerkortklasse.

Hva slags førerkort trenger du?

I Finland brukes førerkortklassene som anerkjennes i hele Europa, og som gir rett til å føre ulike kjøretøy. For å kjøre personbil trenger du for eksempel førerkort klasse B, og for motorsykkel må du ha førerkort klasse A1, A2 eller A3, avhengig av størrelsen på motorsykkelen. Les mer om de ulike førerkortklassene på siden Ajokortti-info.

Hva kreves for å få finsk førerkort?

Du må bo permanent i Finland og oppfylle øvrige vilkår for å få førerkort. Hvis du har kommet til Finland for å ta høyere utdanning og vil ha førerkort, kan du søke om førerkorttillatelse når du har studert i Finland i minst seks måneder. 

For å få finsk førerkort må du ha førerkorttillatelse og ha avlagt førerprøve, som består av en teoriprøve og en oppkjøring (körprov). For de fleste førerkortklasser må man også ta kjøretimer før en kan avlegge førerprøve. 

Aldersgrensen for førerkorttillatelse og førerprøve varierer etter førerkortklasse. For eksempel kan du søke om førerkorttillatelse for moped når du er 14 år gammel, og avlegge førerprøve når du er 15. Du kan søke om førerkorttillatelse for personbil tidligst når du er 16 år, og avlegge førerprøve når du er 18, eller med aldersdispensasjon når du er 17. 

Dessuten kan det kreves legeattest for å få førerkorttillatelse eller fornye førerkort. Hvis du har kjøreforbud eller midlertidig kjøreforbud i Finland eller et annet EU- eller EØS-land, kan du ikke få førerkorttillatelse i Finland. Les mer på siden Ajokortti-info.

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.