Førerkort i Finland

Ajokortti Suomessa
Her får du informasjon om førerkort i Finland og hvordan du skaffer det.

Et førerkort utstedt i et annet nordisk land er gyldig i Finland. Du kan imidlertid bytte til finsk førerkort hvis du ønsker det.

Utenlandsk førerkort i Finland

Førerkort utstedt i nordiske land og andre EU- og EØS-land gir rett til å føre et motorisert kjøretøy i Finland i henhold til klassene som er oppgitt på førerkortet. Les mer hos Ajokortti-info.

Bytte ut utenlandsk førerkort med finsk

Hvis du ønsker det, kan du bytte et førerkort utstedt i et annet nordisk land eller et annet EU/EØS-land med et tilsvarende finsk førerkort uten ny førerprøve, hvis du bor permanent i Finland eller har studert i Finland i minst seks måneder. Midlertidig førerkort kan ikke byttes.

Vil du bytte førerkort, tar du kontakt med et av Ajovarmas betjeningssteder. Du finner ytterligere informasjon hos Ajokortti-info.

Å skaffe nytt førerkort

Hvis du har planer om å skaffe deg nytt førerkort, må du følge kjøreopplæring enten på en trafikkskole, med undervisningstillatelse eller på en utdanningsinstitusjon. Les mer hos Ajokortti-info.

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.