Lønmodtageres rettigheder og pligter i Finland

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomessa
I denne artikel kan du læse om lønmodtageres rettigheder og pligter i Finland. Du kan desuden finde oplysninger om, hvem du skal kontakte hvis der opstår problemer.

Arbejdsaftale

Når du har fået et arbejde, er det altid en god idé at indgå en skriftlig arbejdsaftale.

Arbejdsaftalen indeholder oplysninger om alle forhold som har relevans for netop det pågældende ansættelsesforhold: arbejdstid, ansættelsesforholdets varighed, løn, eventuelle tillæg, lønningsdag med mere. Desuden kan arbejdsaftalen indeholde oplysninger om prøvetid og opsigelsesvarsel.

I henhold til lovgivningen kan en arbejdsaftale også indgås mundtligt eller elektronisk. Hvis der ikke er indgået en skriftlig arbejdsaftale, eller de fornødne oplysninger ikke fremgår af den skriftlige arbejdsaftale, skal arbejdsgiveren i løbet af den første lønperiode uopfordret give medarbejderen en skriftlig redegørelse for vilkårene for ansættelsesforholdet.

Tjenesteattest

Du kan bede din arbejdsgiver om en tjenesteattest når ansættelsesforholdet afsluttes. Tjenesteattesten skal indeholde oplysninger om ansættelsesforholdets varighed og arbejdsopgavernes karakter. Du kan desuden kræve at attesten skal indeholde oplysninger om grunden til ansættelsesforholdets ophør og en vurdering af dine kompetencer og din opførsel.

Lønmodtageres rettigheder og pligter

Lønmodtagere har ret til

  • en løn samt øvrige arbejdsvilkår som følger de kollektive overenskomster
  • beskyttelse via love og aftaler eksempelvis med henblik på at undgå diskrimination
  • faglig organisering
  • et sundt og sikkert arbejdsmiljø
  • barselsorlov i henhold til lovgivningen.

Lønmodtagere har pligt til

  • at udføre arbejdet ordentligt
  • at følge arbejdsgiverens forskrifter
  • at afstå fra at drive virksomhed som konkurrerer med arbejdsgiveren
  • at undlade at afsløre forretnings- og erhvervshemmeligheder
  • at tage hensyn til arbejdsgiverens interesser i sit virke.

Du kan blandt andet finde information om lønmodtageres rettigheder og pligter i Infopankki som er en informationsbank for personer som er flyttet til Finland.

Hvis du får brug for hjælp

Hvis der opstår problemer i forhold til arbejdsgiveren, kan du få rådgivning hos tillidsmanden som repræsenterer fagforbundet på din arbejdsplads. Du kan også henvende dig til den ansvarlige for arbejdsmiljøet (arbetarskyddsfullmäktig) som repræsenterer lønmodtagerene på arbejdspladser med mere end 10 ansatte, eller til arbejdsmiljøchefen som er udnævnt af arbejdsgiveren.

Hvis du bliver udsat for diskrimination på din arbejdsplads, kan du kontakte Regionförvaltningsverket.

Du kan desuden finde yderligere information hos Arbetarskyddsförvaltningen og Arbetarskyddscentralen.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.