Arbeidstakeres rettigheter og plikter i Finland

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomessa
I denne artikkelen kan du lese om hvilke rettigheter og plikter arbeidstakere har i Finland. Dessuten får du vite hvem du kan ta kontakt med når det oppstår problemer.

Arbeidsavtale

Når du har fått arbeid, inngås det alltid en arbeidsavtale, og denne bør være skriftlig.

I arbeidsavtalen inngår alt det som er relevant for nettopp dette arbeidsforholdet: arbeidstid, arbeidsforholdets varighet, lønn, eventuelle tillegg til lønnen, utbetalingsdag m.m. Dessuten kan arbeidsavtalen omfatte prøvetid samt oppsigelsestid.

Arbeidsavtale kan i henhold til arbeidsavtaleloven inngås skriftlig, muntlig og elektronisk. Hvis arbeidsavtalen ikke er inngått skriftlig eller de obligatoriske punktene ikke går fram av den skriftlige arbeidsavtalen, skal arbeidsgiveren uten særskilt oppfordring gi arbeidstakeren en skriftlig redegjørelse for vilkårene for arbeidsforholdet i løpet av første lønnsperiode.

Arbeidsattest

Du kan be arbeidsgiveren om arbeidsattest når arbeidsforholdet er avsluttet. Arbeidsattesten inneholder informasjon om arbeidsforholdets varighet og arbeidsoppgavenes art samt, dersom du ber om det, hvorfor arbeidsforholdet er avsluttet, og vurdering av ferdigheter og oppførsel.

Arbeidstakerens rettigheter og plikter

Arbeidstakeren har rett til

  • lønn og andre arbeidsvilkår i henhold til kollektivavtale
  • beskyttelse etter lover og avtaler, for eksempel diskrimineringsvern
  • fagorganisering
  • et sunt og trygt arbeidsmiljø
  • lovregulerte foreldrepermisjoner

Arbeidstakeren har plikt til

  • å utføre arbeidet ordentlig
  • å følge arbeidsledelsens instrukser
  • å avstå fra virksomhet som konkurrerer med arbeidsgiveren
  • å la være å avsløre forretnings- og yrkeshemmeligheter
  • å ta hensyn til arbeidsgiverens interesser

Ytterligere informasjon om arbeidstakeres rettigheter og plikter finner du bl.a. i Infopankki for innflyttere i Finland.

Hjelp når det oppstår problemer

Dersom det oppstår problemer med arbeidsgiveren, kan du be om råd hos den tillitsvalgte som representerer fagforbundet på din arbeidsplass, hos verneombudet som representerer arbeidstakerne på arbeidsplasser med mer enn ti arbeidstakere, eller hos HMS-sjefen som er utnevnt av arbeidsgiveren.

Dersom du blir utsatt for diskriminering på arbeidsplassen, kan du ta kontakt med arbetarskyddet.

Du finner også ytterligere informasjon på hjemmesidene til Arbetarskyddsförvaltningen og Arbetarskyddscentralen.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.