Utdanning

Her finner du informasjon om utdanningssystemet, utdanningsstøtte, studieopptak og omregning av karakterer.

Studerende på bibliotek

Nordiske utdanningsavtaler og -programmer

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Yrkesmessig godkjenning av utenlandske utdanninger i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Rett til opphold og arbeid i Finland

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskere og stipendiater i Finland

Haku lukioon ja ammatilliseen koulutukseen Suomessa

Å søke opptak til videregående opplæring i Finland

Arvosteluasteikot Suomessa

Karakterskalaer i Finland

Aikuiskoulutus Suomessa

Voksenutdanning i Finland

Haku korkea-asteen koulutukseen Suomessa

Å søke høyere utdanning i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.