Utdanning

Her finner du informasjon om utdanningssystemet, utdanningsstøtte, studieopptak og omregning av karakterer.

Barn leker med lego

Dagtilbud i Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Yrkesmessig godkjenning av utenlandske utdanninger i Finland

Kielikurssit Suomessa

Språkkurs i Finland

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskere og stipendiater i Finland

Suomeen opiskelemaan lähtevän muistilista

Studier i Finland

Arvosteluasteikot Suomessa

Karakterskalaer i Finland

Haku korkea-asteen koulutukseen Suomessa

Å søke høyere utdanning i Finland

Kansanopistot Suomessa

Folkehøyskoler i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.