Utbildning

Här hittar du information om utbildningssystemet, antagning, studiestöd och omräkning av betyg.

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Erkännande av utländska examina i Finland

Opiskelijan verotus Suomessa

Skatt för studerande i Finland

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskare och stipendiater i Finland

Haku lukioon ja ammatilliseen koulutukseen Suomessa

Ansökan till gymnasiet och yrkesutbildning i Finland

Suomeen opiskelemaan lähtevän muistilista

Kom-ihåg-lista för dig som åker för att studera i Finland

Opiskelija-alennukset ja opiskelijoiden etujärjestöt Suomessa

Studentrabatter och studentkårer i Finland

Arvosteluasteikot Suomessa

Betygsskalorna i Finland

Aikuiskoulutus Suomessa

Vuxenutbildning i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.