Utbildning

Här hittar du information om utbildningssystemet, antagning, studiestöd och omräkning av betyg.

Barn leker med lego

Barnomsorg i Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Erkännande av utländska examina i Finland

Kielikurssit Suomessa

Språkkurser i Finland

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskare och stipendiater i Finland

Suomeen opiskelemaan lähtevän muistilista

Studera i Finland

Arvosteluasteikot Suomessa

Betygsskalorna i Finland

Haku korkea-asteen koulutukseen Suomessa

Ansökan till högre utbildning i Finland

Kansanopistot Suomessa

Folkhögskolor i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.