Utbildning

Här hittar du information om utbildningssystemet, antagning, studiestöd och omräkning av betyg.

Studerende på bibliotek

Nordiska utbildningsavtal och -program

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Erkännande av utländska examina i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskare och stipendiater i Finland

Haku lukioon ja ammatilliseen koulutukseen Suomessa

Ansökan till gymnasiet och yrkesutbildning i Finland

Arvosteluasteikot Suomessa

Betygsskalorna i Finland

Aikuiskoulutus Suomessa

Vuxenutbildning i Finland

Haku korkea-asteen koulutukseen Suomessa

Ansökan till högre utbildning i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.