Førskole og grundskole i Finland

Esi- ja perusopetus Suomessa
Her kan du læse om førskolen og grundskolen i Finland. I Finland varer grundskolen 9 år, og førskolen varer 1 år.

Der er undervisningspligt for børn, som er permanent bosiddende i Finland. Undervisningspligten begynder det år, hvor barnet fylder 7 år og slutter, når grundskolen er gennemført, eller 10 år efter undervisningspligten begyndte. Året inden undervisningspligten begynder, skal barnet deltage i førskoleundervisning.

Børnehaveklasse

Børn, som bor permanent i Finland, skal modtage førskoleundervisning i en børnehaveklasse eller en anden førskoleordning, året inden undervisningspligten begynder. Formålet med børnehaveklassen er at forberede barnet til de krav, der gælder i skolen.

Børnehaveklassen kan være finsk- eller svensksproget, men der findes ikke svensksprogede børnehaveklasser i alle områder.

Det er gratis at gå i børnehaveklasse. Hvis afstanden til børnehaveklassen er længere end 5 km, har barnet ret til gratis skoletransport.

Grundskolen

Alle børn, som bor permanent i Finland, har pligt til at gennemføre grundskolens læreplan. Offentlige grundskoler er gratis.

Barnet begynder som regel i grundskolen som 7-årig, men afhængigt af barnets udviklingsniveau kan det begynde et år tidligere eller senere. Grundskolen varer 9 år.

Din hjemkommune anviser en plads til det undervisningspligtige barn på den nærmeste skole. Det er også muligt at søge en plads på en anden skole end den nærmeste.

Undervisningssprog i grundskolen

Undervisningen i grundskolen foregår på finsk eller svensk. Undervisningen kan også foregå på samisk, romani og tegnsprog.

I de største byer findes der internationale skoler, hvor undervisningen helt eller delvist gennemføres på engelsk eller et andet fremmedsprog. De internationale skoler er typisk privatskoler, og man skal derfor betale for undervisningen. Nogle af de offentlige grundskoler har også engelsksprogede klasser.

Kan et barn få supplerende undervisning i finsk, svensk eller sit eget modersmål?

Ved behov har børn af forældre, som er flyttet til Finland fra udlandet mulighed for at få undervisning i finsk eller svensk (finsk/svensk som andetsprog). Der kan også arrangeres modersmålsundervisning, hvis modersmålet ikke er finsk eller svensk. Du kan henvende dig til skolen eller kommunen for yderligere information.

Skolemad og skoletransport?

Skoleelever har ret til et gratis varmt måltid i løbet af skoledagen. I visse tilfælde kan barnet have ret til gratis skoletransport.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.