Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Om Nordiska ministerrådets kontor i Vilnius, Litauen

Nordiska ministerrådets kontor i Litauen öppnade 1991 för att representera Norden i Litauen och för att utveckla ett nordiskt-litauiskt samarbete.

Bland kontorets viktigaste uppgifter är att identifiera nya trender och söka nya möjligheter för nordiskt-litauiskt samarbete. Vi sammanför nordiska och litauiska politiker, tjänstemän, experter, företrädare för den privata sektorn, ungdomar och opinionsbildare inom områden av gemensamt intresse.

Kontoret är en viktig knutpunkt för information som underlättar samarbetet med de nordiska länderna och nordiska institutioner. Det öppnar upp för att främja nordisk kultur i Litauen och utgör också en plattform för möjligheter till nordiskt-litauiskt samarbete.

Kontoret fungerar som en förbindelse mellan de nordiska ministerråden och sekretariatet i Köpenhamn å ena sidan och de litauiska departementen och berörda offentliga organ å den andra.

Kontoret främjar nordisk kultur i Litauen och uppmuntrar till nordiskt-litauiskt kultursamarbete.

Kontoret administrerar flera av Nordiska ministerrådets finansieringsprogram och andra projekt i Litauen.

Kontoret främjar utvecklingen av demokratin och det civila samhället i Vitryssland.

Besök gärna kontorets officiella webbplats för att få veta mer om kontorets aktiviteter, arrangemang och finansieringsmöjligheter: www.norden.lt

Contact information