Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

”Vi måste vara generationen som verkligen gör något”

30.09.20 | Nyhed
Young people demonstrating
Fotograf
Li-An Lim, Unsplash
Ungdomar är allt mer oroade över framtiden och engagerade i att göra den hållbar. I augusti 2020 samlades ungdomsrörelsen ReGeneration 2030 till ett två dagars toppmöte om FN:s globala mål nummer 17 (SDG 17) om globalt partnerskap för hållbar utveckling. Bland mötets talare fanns Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.

I slutet av augusti 2020 arrangerade ReGeneration 2030 sitt tredje årliga ungdomstoppmöte med ekonomiskt stöd från Nordiska ministerrådet. ReGeneration 2030 sammanför ungdomar från hela Norden och Östersjöregionen för att uppmuntra till aktivt deltagande och debatt om FN:s globala hållbarhetsmål (SDG). Toppmötet planerades och arrangerades helt av ungdomar för ungdomar i åldern 15–29 år. Deltagarna kom från 16 nordiska och baltiska länder samt självstyrande områden.

12 lokala sessioner sammankopplade online

Årets toppmöte fokuserade på SDG 17 om globalt partnerskap för hållbar utveckling. På grund av covid-19-pandemin hölls toppmötet 2020 såväl online som på 12 lokala sessioner i Oslo, Stockholm, Mariehamn, Helsingfors, Reykjavík, Krakow, Vilnius, Tallinn, Köpenhamn, Kiev, Greifswald och S:t Petersburg.

 

Ida Karólína Harris, en 14-årig klimataktivist, organiserade sessionen i Reykjavík. Enligt Harris förde toppmötet samman ungdomar från olika nordiska och baltiska länder och hjälpte dem att knyta starkare band på nationell nivå:

Civilsamhället har friheten att handla självständigt och sätta press på regeringar och företag för att uppnå hållbarhet. Sessionen i Reykjavík bidrog till att förstärka existerande band mellan deltagarna för att lägga grunden för framtida samarbete och handling bland ungdomar på Island.

Ida Karólína Harris, 14-årig klimataktivist

Vikten av att engagera unga

Programmet för ReGeneration 2030-toppmötet bestod av framföranden och workshoppar om globalt partnerskap för hållbar utveckling, och däremellan sociala pauser för att deltagarna skulle lära känna varandra. Olika intressenter talade på toppmötet, däribland akademiker, projektledare och organisationer som arbetar med hållbar utveckling. 

 

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki deltog i toppmötet och diskuterade vikten av att engagera unga i det politiska arbetet med hållbar utveckling. Hon betonade att insatserna är högre för den yngre generationen och därför är deras engagemang än mer avgörande, och de måste engageras på deras egna villkor.

Det är inte bara viktigt att engagera unga, det är ännu viktigare att lyssna på dem, ta fasta på deras goda förslag och kunna genomföra dem.

Paula Lehtomäki, Nordiska ministerrådets generalsekreterare

Tidspress

Ungdomarna som deltog i ReGeneration 2030 framhöll tidspressen som den yngre generationen upplever. Ida Karólína Harris uttryckte denna oro och underströk vilket enormt ansvar som läggs på unga. ”Den unga generationen är framtiden. Vi kan inte bara förstöra och låta nästa generation fixa det. Vi måste vara generationen som stiger fram och verkligen gör något.”

 

 Jonas Færgeman, ordförande för ReGeneration 2030, såg positivt på dagens unga människors inverkan och viljestyrka. Han betonade att han är övertygad att de kommer att göra sitt allt för att hålla deadline för Agenda 2030. Toppmötet kulminerade i en workshop där alla lokala sessioner och online-deltagare medverkade till att definiera och förbereda arbetet och projekten som ska utföras i regionen nästa år. Workshoppen var avslutningen på vad Færgeman beskrev som ett mycket lyckat toppmöte. ”Årets möte övertygade mig återigen att unga aktivisters energi och viljestyrka är ändlös! Man kan inte annat än bli inspirerad av deras ansträngningar.” 

 

Läs mer om toppmötet och hur du kan engagera dig:

Se ett kort klipp från en av debatterna med Paula Lehtomäki:

 

Toppmötet hade unga deltagare från Belarus, Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige, Tyskland, Ukraina och Åland.