Børn og unge i Norden

– en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2016-2022

Information

Publish date
Abstract
”Norden skal være det bedste sted i verden at være barn og ung”Det er visionen for den tværsektorielle strategi for børn og unge i Norden, hvor børn og unge mellem 0 og 25 år er Nordisk Ministerråds prioriterede målgruppe.For Nordisk Ministerråd er et af strategiens centrale mål, at hele ministerrådet i større udstrækning skal integrere et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv i sit arbejde og dermed i højere grad belyse og tage højde for børns og unges egne stemmer.Med udgangspunkt i FN’s konvention om børns rettigheder skal Nordisk Ministerråd arbejde for at fremme og værne om piger og drenges samt unge mænd og kvinders rettigheder samt fremme deres muligheder for at udøve disse rettigheder og tage del i samfundet. Børn og unges trivsel og mulighed for at udøve deres rettigheder er en forudsætning for en bæredygtig udvikling af Norden. Nordisk Ministerråd ønsker at gøre Norden til en foregangsregion i kraft af sin indsats for at skabe et samfund, som respekterer børn og unges rettigheder og stemmer og giver dem mulighed for at påvirke, hvordan deres samfund skal udvikle sig.
Publication number
2016:739