Nordisk Statistik 2020-21. Er Norden på vej mod en genopretning efter pandemien?

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Denne publikation giver en indgang til statistik om de nordiske lande herunder de tværgående emner for det nordiske samarbejde – børn og unge, ligestilling og bæredygtig udvikling.Publikationens hovedfokus har været at give en pejling på status for genopretningen efter pandemien. De nordiske lande har været forskelligt påvirket af krisen, men fælles er, at pandemien har sat økonomierne under pres. Nedgangen har dog været mindre markant end i resten af Europa. De seneste økonomiske nøgletal viser, at Norden er ved at være tilbage på sporet igen – og heldigvis ser vi fortsat positive afledte effekter af krisen på miljøet.Hvis du vil fordybe dig yderligere i den nordiske statistik, kan du besøge www.norden.org/statistik. 
Publikationsnummer
2021:061