3.
Foreign policy

3.1.
Consideration of member’s proposal on Nordic co-operation on the EU’s Arctic strategy, A 1876/presidium

24
Jouni Ovaska
Presentation

President! I slutet av 2020 deltog Nordiska rådet i Europeiska unionens öppna hörande inför uppdatering av EU:s arktiska strategi.

26
Sofia Geisler
Presentation

Tak, og tak for ordet. Nordisk Grønt Venstre støtter medlemsforslaget. Alle fem nordiske lande er en del af Arktis, og vi har et øget internationalt fokus på Arktis.

3.2.
Consideration of the Council of Ministers’ proposal for an Arctic Co-operation Programme for 2022 to 2024, B 336/presidium

3.3.
Consideration of member’s proposal on Nordic co-ordination on relations between the Nordic countries in relation to the People’s Republic of China, A 1855/presidium

36
Erkki Tuomioja
Main speech

Fru president! Kina är en allt mer framträdande aktör på den globala arenan och det ger möjligheter, men också stora utmaningar.

37
Wille Rydman
Presentation

Bästa president! Å konservativa gruppens vägnar vill jag tacka presidiet för det goda betänkandet gällande vårt medlemsförslag.

38
Christian Juhl
Reply

Tak for forslaget. Det er vigtigt, at vi mere og mere diskuterer udenrigspolitik i Nordisk Råd.

39
Wille Rydman
Response to reply

Man kan nog konstatera att det finns ett särskilt dilemma vad gäller den här frågan, men överlag upplever jag och den konservativa gruppen att vi måste göra vad vi kan.

40
Christian Juhl
Reply

Tak for det, og tak for at erkende dilemmaet. Men jeg tror ikke, at det er nok. Jeg tror, at Kina er ligeglad, for de har en økonomi, som selv USA er afhængig af.

3.4.
Consideration of member’s proposal on the exchange of information regarding major international events taking place in authoritarian states and non-democracies and for trying to strive for a common Nordic position, A 1884/presidium

45
Christian Juhl
Reply

Jeg skal bare lige bede ordføreren bekræfte, at jeg ikke har diskuteret, om Kina eller USA har de samme normer for demokrati. Det har jeg ikke ønsket at diskutere.

46
Wille Rydman
Response to reply

Det fanns många goda råd och synpunkter i Christian Juhls uttalande. Vad gäller ekonomin är alla världens länder på något sätt förbundna med varandra och beroende av varandra.

49
Daniel Riazat
Reply

Jag tycker att det är bra att vi tydliggör vad vi anser om dessa länder, dessa icke-demokratier, och att vi ser till att stoppa arrangemang som sker i dessa länder.

50
Wille Rydman
Response to reply

För några minuter sedan talade vi om just den kinesiska aspekten, och presidiet har också tagit ställning i den frågan och försöker förebygga det kinesiska inflytandet, både i Norden och i övriga E

52
Lorena Delgado Varas
Reply

Jag undrar hur Sverigedemokraterna, som tillhör Nordisk frihet, ställer sig till diktaturer eller diktaturliknande länder när man i år röstade emot fördömandet av Ungerns hbtq-lag.

53
Angelika Bengtsson
Response to reply

I det här förslaget är det informationsutbyte om stora mästerskap som vi ska diskutera. Men jag kan självklart svara på frågan. Frågan om synen på diktatorer är inte så svår.

55
Angelika Bengtsson
Response to reply

Det är väl ändå upp till min partigrupp att bestämma hur vi ska rösta. Vi kommer att stötta det här förslaget, för vi tycker att det är bra.

56
Annette Lind (S)
Presentation

Tak for det. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Og da der ikke er flere på listen, betragter jeg debatten som afsluttet. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget.

3.5.
Vote