Hälsa

Här hittar du information om rätten till sjukvård och om hälsovårdssystemet

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

graviditet Åland

Graviditet och förlossning på Åland

Familjeliv

Socialförsäkring på Åland

Inkomster vid sjukdom på Åland

Sjukdagpenning på Åland

Hälsovård och socialförsäkring på Åland

Rätt till vårdtjänster på Åland

Information för personer med funktionsnedsättning

Information för personer med funktionsnedsättning som flyttar till Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.