Helse

Her finner du informasjon om rett til helsetjenester.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

graviditet Åland

Graviditet og fødsel på Åland

Familjeliv

Socialforsikring på Åland

Inkomster vid sjukdom på Åland

Sygedagpenge på Åland

Hälsovård och socialförsäkring på Åland

Ret til sundhedsydelser på Åland

Information för personer med funktionsnedsättning

Information for personer med nedsat funktionsevne, som flytter til Åland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.