Helse

Her finner du informasjon om rett til helsetjenester.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Familjeliv

Socialförsäkring på Åland

Inkomster vid sjukdom på Åland

Inkomster vid sjukdom på Åland

Hälsovård och socialförsäkring på Åland

Rätt till vårdtjänster på Åland

Information för personer med funktionsnedsättning

Information för personer med funktionsnedsättning som flyttar till Åland

Hälsovård och sjukvårdsförsäkring under studietiden på Åland

Hälsovård och sjukvårdsförsäkring under studietiden på Åland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.