Tietoa sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvostosta (MR-S)

Pohjoismaiden hallitusten sosiaali- ja terveysyhteistyötä johtaa sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S).

Yhteistyö pohjautuu Pohjoismaiden yhteisiin arvoihin, jotka muodostavat pohjoismaisen hyvinvointimallin perustan. Pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa on kyse kaikkien kansalaisten yhtäläisistä mahdollisuuksista, sosiaalisesta solidaarisuudesta ja yleisestä sosiaaliturvasta sukupuoleen, etniseen taustaan, uskontoon, vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Kyse on sosiaalisista oikeuksista ja siitä, että kaikilla on yhdenvertainen pääsy sosiaali-, terveys-, koulutus- ja kulttuuripalveluihin. Lisäksi kyse on siitä, että yhteiskunnan haavoittuvassa asemassa olevista ryhmistä pidetään huolta.

Tavoitteet ja visiot

Pohjoismaista sosiaali- ja terveyspoliittista yhteistyötä linjaa vuosiksi 2017–2020 laadittu yhteistyöohjelma. Ohjelmaa täydennetään vuosittain toimintasuunnitelmilla.

Yhteistyömuodot

Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvostolla on vähintään yksi vuotuinen kokous. Siinä keskustellaan ja päätetään asioista, joissa pohjoismainen yhteistyö tuottaa suuremman hyödyn kuin mihin maat yksinään pystyisivät. Tätä kutsutaan pohjoismaiseksi hyödyksi.
Sosiaali- ja terveyspolitiikan virkamieskomitea (ÄK-S), joka koostuu kaikkien Pohjoismaiden sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin edustajista, kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Se johtaa käytännön työtä ja valmistelee ministerikokoukset.
Operatiivinen vastuu pohjoismaisen hallitusyhteistyön päivittäisestä toiminnasta on Kööpenhaminassa sijaitsevalla Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöllä. Sihteeristössä on osaaminen ja hyvinvointi -osasto (KV), joka valmistelee sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvoston sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan virkamieskomitean käsittelemät asiat. Sihteeristö vastaa myös ministerineuvoston ja virkamieskomitean tekemien päätösten täytäntöönpanosta.

Laitos ja yhteistyöelimet

Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto rahoittaa yhtä pohjoismaista laitosta ja useita yhteistyöelimiä. Ne auttavat saavuttamaan sektorin poliittisia tavoitteita omilla toimialoillaan.

Laitos

Yhteistyöelimet