Kaupallisen yhteistyön vahvistaminen voi tuottaa suurta pohjoismaista hyötyä

03.05.22 | Uutinen
Gränshinderrådets ordförande 2022, Vibeke Hammer Madsen, och Kommerskollegiums generaldirektör Anders Ahnlid i Oslo.
Valokuvaaja
Matts Lindqvist / Norden.org

Rajaesteneuvoston vuoden 2022 puheenjohtaja Vibeke Hammer Madsen ja Ruotsin Kauppakollegion pääjohtaja Anders Ahnlid.

Pohjoismailla on hyvät edellytykset syventää kaupallista yhteistyötään, osoittaa Ruotsin Kauppakollegion tuore raportti. Raportti esiteltiin hiljattain Pohjoismaiselle rajaesteneuvostolle.

Kauppakollegion raportti suosittaa yhteistyön syventämistä viidellä osa-alueella: standardisointi, tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen, palvelukauppa ja EU:n palveludirektiivin täytäntöönpano, EU-säädösten yhteispohjoismainen täytäntöönpano sekä pohjoismaisten Solvit-keskusten välisen koordinaation parantaminen. Solvit-keskukset auttavat yrityksiä ja yksityishenkilöitä huolehtimaan oikeuksistaan EU:n sisämarkkinoilla.

Pohjoismailla on paljon voitettavaa, jos ne poistavat kaupan rajaesteitä ja syventävät kaupallista yhteistyötään, painottaa Ruotsin Kauppakollegion pääjohtaja Anders Ahnlid.

– 19 prosenttia Pohjoismaiden kokonaistavaraviennistä jää Pohjoismaihin. Pienetkin muutokset voivat siten tuottaa merkittäviä tuloksia.

Vahvat verkostot tärkeitä

Anders Ahnlid nostaa esiin varsinkin pohjoismaiset verkostot, jotka eivät hänen mukaansa ole nykyään yhtä vahvoja kuin aikaisemmin.

– Raporttimme tärkein viesti on se, että meidän pitää perustaa pohjoismaisia virkamiesverkostoja, jotka toimivat yhteistyön syventämisen kannalta otollisilla alueilla. Tulosten saavuttaminen edellyttää sitä, että kauppasuhteiden painoarvoa kasvatetaan Pohjoismaissa poliittisella ja virkamiestasolla.

Miksi Kauppakollegion suositukset pitäisi toteuttaa?

– Läheisten naapurien välinen yhteistyö on entistä tärkeämpää epävakaaksi muuttuneessa maailmassa. Haluamme, että Pohjoismaiden pääministerien visio Pohjolasta maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena toteutuu. Nyt pitäisi panna isompi vaihde silmään Pohjoismaiden välisen kaupan helpottamiseksi. Samalla saisimme raivattua entistä pontevammin pohjoismaisia rajaesteitä, joita kaikesta huolimatta yhä ilmenee, Ahnlid sanoo.

Rajaesteneuvosto näkee yhteistyössä hyötyjä

Anders Ahnlid esitteli raportin Stronger Integration and Enhanced Free Movement in the Nordic Region rajaesteneuvoston kokouksessa Oslossa 27. huhtikuuta. Vastaanotto oli hyvä.

– Käytännönläheinen raportti tarttuu viiteen selkeään osa-alueeseen, joihin Kauppakollegio haluaa keskittyä. Ne ovat yleisluonteisemmalla tasolla kuin rajaesteneuvoston työ, mutta yhtymäkohdat ovat selvät. Kun siis löydämme konkreettisia rajaesteitä vaikkapa standardeista, meidän kannattaa tehdä yhteistyötä, sanoo rajaesteneuvoston vuoden 2022 puheenjohtaja Vibeke Hammer Madsen.

Rajaesteneuvosto ja Kauppakollegio edistävät molemmat Pohjoismaiden välistä vapaata liikkuvuutta. Rajaesteneuvosto keskittyy yksityishenkilöiden ja yritysten asioihin, kun taas Kauppakollegio on Ruotsissa ulkomaankaupasta, EU:n sisämarkkinoista ja kauppapolitiikasta vastaava viranomainen.

Vieraana Norjan yhteistyöministeri

Rajaesteneuvostolla oli kaksipäiväinen kokous Oslossa 27.–28. huhtikuuta. Kokouksen vieraana oli Norjan kehitysyhteistyöministeri Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, joka toimii pohjoismaisten yhteistyöministerien puheenjohtajana vuonna 2022.  Vieraana oli myös saamelaiskäräjien Runar Myrnes Balto, joka esitteli raportin Pohjoismaiden saamelaisten kohtaamista rajaesteistä.

Rajaesteneuvosto katselmoi kokouksessa perusteellisesti sen, miten neuvosto työskentelee kolmella painopistealueellaan: digitalisaatio, veroasiat ja pohjoismaisten ammattitutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen.