Maalla, merellä ja ilmassa – kestävää liikkumista Pohjolassa

08.05.24 | Uutinen
Sporvogn
Valokuvaaja
Jonathan Noack, Unsplash
Liikennesektorin vihreällä siirtymällä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa ja siinä, että voimme irtautua epävakailta alueilta peräisin olevista fossiilisista polttoaineista. Ratkaisuna on maa- ja sektorirajat ylittävä yhteistyö esimerkiksi energia-alalla. Tämä oli keskeinen päätelmä Nordic Green Transport Forum -tapahtumassa, joka järjestettiin juuri Göteborgissa.

Pohjoismaiden yksityinen ja julkinen liikenne on kehittynyt valtavasti toisen maailmansodan jälkeen aina meidän päiviimme asti. Kehitys on edelleen myönteistä elinkeinoelämän sekä Pohjoismaiden välisen maa-, vesi- ja lentoliikenteen kannalta. Ilmaston kannalta kehitys on sen sijaan ollut huonoa aivan liian kauan. Liikenteen osuus Euroopan kasvihuonekaasupäästöistä on lähes neljännes, ja se on pääsyy kaupunkien ilmansaasteisiin.

Valtaisa urakka

Pohjoismaiden ministerineuvosto on jo pitkään edistänyt liikenteen vihreää siirtymää Pohjolassa ja aikoo jatkaa työtä, toteaa Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Karen Ellemann.

– Kestävyyssiirtymän toteuttaminen koko liikennesektorilla ja tarvittavan uuden tekniikan kehittäminen on valtaisa urakka. Se vaatii yhteistyötä ja monialaista lähestymistapaa. Me tarvitsemme puhdasta, turvallista energiaa ja liikennettä sekä yrityksiä, jotka tarjoavat innovatiivisia ratkaisuja. Meidän pitää vähentää päästöjä ja omaksua kiertotalous- ja vastuullisuusajattelu, Karen Ellemann sanoi foorumin avajaispuheessa.

Kokonaisnäkökulma tarpeen

Foorumia seuranneessa paneelikeskustelussa pohdittiin alan haasteita ja ratkaisuja. Panelisteina olivat Valtion energiaviraston Peter Engdahl Ruotsista, Tommaso Selleri Euroopan ympäristökeskuksesta, Anna Engblom Greater Copenhagen -yhteistyöorganisaatiosta ja Sveinung Oftedal Norjan ilmasto- ja energiaministeriöstä. Keskustelijat korostivat hyödyntämätöntä potentiaalia, joka piilee meriliikenteen kestävyyssiirtymässä, sekä ylipäätään kokonaisvaltaisen lähestymistavan välttämättömyyttä liikenteen vihreässä siirtymässä. Ennen kaikkea korostettiin mahdollisuuksia, joita sähkö- ja energia-alan pohjoismainen yhteistyö tarjoaa myös jatkossa.

Energia-ala avainasemassa 

Pohjoismaisen energiantutkimuksen johtaja Klaus Skytte yhtyy näkemykseen sähkö- ja energia-alan keskeisyydestä.

– Energia-alalla on valtava myönteinen muutospotentiaali. Liikennesektori on mahdollista mullistaa lisäämällä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä, investoimalla puhtaisiin teknologioihin ja suosimalla kestäviä käytäntöjä, Skytte linjasi. Näillä sanoilla johtaja alusti viiden pohjoismaisen energiahankkeen esittelyn. Hankkeet luovat kokonaisnäkemystä haasteista sekä uutta osaamista ja tutkimustietoa, jotka voivat kiihdyttää innovointia ja vähentää päällekkäistä työtä. Hankkeissa tehdään monialaista yhteistyötä, ja ne keskittyvät seuraaviin teemoihin:

  • Nordic Roadmap – Future Fuels for Shipping
  • Nordic Cycle Power Network
  • Electric Aviation and the effects on the Nordic region
  • Hydrogen from Green Surplus Energy in Isolated Areas for Sea and Land-based Transport
  • Heavy Duty Land-based Transport on Biomethane from Local Biogas and Green Hydrogen

Nordic Green Transport Forum -tapahtuman järjesti Pohjoismainen energiantutkimus Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoituksella.