Nuorten Pohjoismaiden neuvosto haluaa nuorten ilmastoneuvostoja koko Pohjolaan

21.03.22 | Uutinen
NR Temasession 2022

Nordisk Råds Temasession 2022 afholdes i Malmø. 

Photographer
Lars Dareberg / norden.org
Nuorten Pohjoismaiden neuvosto on tehnyt ehdotuksen, jonka tavoitteena on nuorten mielekäs osallistaminen kansalliseen ilmastotyöhön. Ehdotus tehtiin Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnossa Malmössä tällä viikolla.

Nuoret vaativat kaikkialla Pohjolassa nykyistä kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa. Greta Thunbergin koululakko ilmaston puolesta nousi globaaliksi ilmiöksi, eikä Thunberg ole asiansa kanssa yksin. Vuonna 2021 tehty tutkimus osoittaa nimittäin, että ilmasto on pohjoismaisten nuorten mielestä Pohjoismaiden tärkein yhteistyöalue. Nyt Nuorten Pohjoismaiden neuvosto kehottaa maita toimiin ja ehdottaa nuorten kansallisten ilmastoneuvostojen perustamista koko Pohjolaan.

Kaikki ovat nähneet nuorten sitoutumisen ilmastokysymyksiin, ja tällä ehdotuksella pyrimme varmistamaan ja virallistamaan nuorille aidot vaikutusmahdollisuudet ilmastopolitiikassa.

Eva Dögg Davíðsdóttir, Nuorten Pohjoismaiden neuvoston jäsen

Neuvoa-antava elin

Ehdotus esiteltiin Pohjoismaiden neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunnalle, joka oli koolla neuvoston teemaistunnon yhteydessä Malmössä maanantai-iltapäivänä.

– Käytämme esimerkkinä Tanskaa. Siellä toimii jo nuorten ilmastoneuvosto, jollaisten perustaminen olisi mielestämme koko Pohjolalle konkreettinen tapa ottaa nuoriso aidosti mukaan, sanoo Nuorten Pohjoismaiden neuvoston jäsen Eva Dögg Davíðsdóttir.

Ehdotustekstissä todetaan muun muassa näin: ”Nuorten ilmastoneuvoston tulee olla neuvoa antava kansallinen elin, joka voi tehdä suosituksia poliitikoille.” Käytännössä ehdotetaan, että ilmastoministerillä olisi velvollisuus merkitä nuorten ilmastoneuvoston suositukset tiedoksi ja kokoontua neuvoston kanssa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ehdotuksessa korostetaan myös nuorten ilmastoneuvoston riippumattomuutta ja sitä, että osa neuvoston jäsenistä tulisi olla kansallisten nuorisoneuvostojen ja -järjestöjen asettamia. Näin varmistettaisiin toiminnan kytkeytyminen jo olemassa oleviin pohjoismaisiin nuorten yhteenliittymiin.

Kestävä Pohjola -valiokunta päätti ottaa ehdotuksen jatkokäsittelyyn ja laatia siitä valiokuntaehdotuksen.

Nuorten Pohjoismaiden neuvosto on mukana tarkkailijana Pohjoismaiden neuvoston valiokuntakokouksissa ja istunnoissa, ja sillä on mahdollisuus tehdä valiokunnille ehdotuksia. Ehdotusten jatkokäsittely edellyttää kuitenkin sitä, että joku Pohjoismaiden neuvoston jäsenistä tekee asiasta jäsenehdotuksen tai että koko valiokunta tekee siitä valiokuntaehdotuksen.