Nyt on mahdollista hakea tukea arktisiin hankkeisiin

11.12.18 | Uutinen
Grönland
Valokuvaaja
Grønland
Pohjoismaiden ministerineuvoston arktisen yhteistyöohjelman vuoden 2019 hankehaku on nyt avoinna. Hakuaika päättyy 24. tammikuuta 2019.

Pohjoismaiden ministerineuvoston arktinen yhteistyöohjelma tuli voimaan 1. tammikuuta 2018 ja on voimassa vuoden 2021 loppuun. Se tukee Pohjoismaiden ministerineuvoston visiota ”innovatiivisesta, rajattomasta, näkyvästä ja ulospäin suuntautuneesta Pohjolasta”. Samalla yhteistyöohjelma tukee Pohjoismaiden ministerineuvoston muita monialaisia strategioita. Ne perustuvat pohjoismaisiin vahvuuksiin ja aloihin, joilla Pohjoismaiden ministerineuvoston työ tuottaa pohjoismaisia ja kansainvälisiä tuloksia ja voi luoda lisäarvoa.

Ohjelman ensisijaisena kohderyhmänä on Arktiksen väestö, ja tavoitteena on edistää jatkossakin alueen kestävää ja rakentavaa kehitystä. Ohjelma keskittyy näin olleen viiteen painopistealueeseen: planet (maapallo), peoples (väestö), prosperity (kasvu ja hyvinvointi), peace (turvallisuus ja vakaus) sekä partnerships (kumppanuudet).  Pohjoismaiden ministerineuvosto on perinteisesti priorisoinut kumppanuusnäkökulmaa ja pyrkinyt sisällyttämään sen ohjelmaan horisontaalisesti. Tähän panostetaan myös jatkossa.

Ohjelmaa hallinnoi Pohjoismainen aluekehityksen keskus Nordregio yhteistyössä Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön kanssa. Hakuprosessi johtaa huhtikuussa 2019 tehtäviin päätöksiin siitä, mitkä hankkeet saavat rahoitusta arktisesta yhteistyöohjelmasta.

Hakukierroksesta kerrotaan tarkemmin Nordregion verkkosivuilla, ja hakemukset on lähetettävä Nordregiolle sähköisesti viimeistään 24. tammikuuta 2019.

Lisätietoja hakukierroksesta (Nordregio.org)

Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyö ja siihen sisältyvä arktinen yhteistyöohjelma kumpuavat oikeuksiin perustuvasta, juridisesta ja historiallisesta demokratia- ja osallisuusperinteestä. Vuosien 2018–2021 arktisen yhteistyöohjelman keskiössä on arktisen alueen erityistarpeisiin vastaaminen. Työssä ovat tärkeällä sijalla YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 ja kestävän kehityksen 17 päätavoitetta, joista päätettiin YK:n yleiskokouksessa syksyllä 2015.