Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Nu er det muligt at ansøge om støtte for Arktis-projekter

11.12.18 | Nyhet
Grönland
Fotograf
Grønland
Ansøgningsrunde for projektstøtte indenfor rammerne af Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram i 2019 er nu åben. Sidste frist for indsendelse af ansøgninger er 24. januar 2019.

Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram trådte i kraft den 1. januar 2018, og løber frem til den 31. december 2021. Det bidrager til Nordisk Ministerråds vision om et ”innovativt, grænseløst, synligt og udadvendt Norden”. Det skal også støtte Nordisk Ministerråds andre tværsektorielle strategier, som er baseret på nordiske styrkepositioner og områder, hvor Nordisk Ministerråd har gennemslagskraft – både i Norden og globalt – og kan skabe merværdi.

Programmets primære målgruppe er befolkningen i Arktis og ambitionen er at fortsætte med at bidrage til en bæredygtig og konstruktiv udvikling af regionen. Prioriteterne i programmet er derfor de fire kategorier: planet, people, prosperity og partnerships.  Traditionelt har Nordisk Ministerråd prioriteret partnerskabsperspektivet og gjort en indsats for at integrere det horisontalt i programmet. Dette arbejde vil fortsat være en prioritet.

Programmet administreres af Nordregio i samarbejde med Nordisk Ministerråds Sekretariat. I slutningen af april 2019 resulterer ansøgningsprocessen i en beslutning om hvilke projekter, der vil modtage midler fra det arktiske samarbejdsprogram.

Information om ansøgningsrunden findes på Nordregios hjemmeside, og ansøgningerne skal sendes elektronisk til Nordregio senest 24. januar 2019.

Her finder du information om ansøgningsrunden. (Nordregio.org)

Nordisk Ministerråds arbejde, herunder også det arktiske samarbejdsprogram, har sine rødder i de nordiske landes rettighedsmæssige, juridiske og historiske tradition for demokrati og inklusion. Det er helt centralt for Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram 2018-2021 at Arktis’ specifikke behov imødekommes. I denne sammenhæng spiller 2030-agendaen og de 17 globale mål for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget af FN’s generalforsamling i 2015, en vigtig rolle.