Pääministerit luottavat pohjoismaiseen yhteistyöhön

27.05.14 | Uutinen
Ministerne i Norden
Pohjoismaiden pääministerit kuvailivat tiistaina Islannissa järjestetyssä huippukokouksessaan pohjoismaista yhteistyötä luonnollisena foorumina vastata Pohjoismaiden, Euroopan ja muun maailman kohtaamiin haasteisiin. Pääministerit nostivat etusijalle Pohjoismaiden ministerineuvoston työn esimerkiksi biotalouden ja terveydenhuollon aloilla sekä alueen aseman ja kilpailukyvyn vahvistamisessa.

– Pääministerien luottamuslause työllemme, jonka tavoitteena on vahvistaa ja terävöittää pohjoismaisen yhteistyön kykyä vaikuttaa entistä enemmän poliittisesti Pohjoismaissa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti, on tietenkin ilahduttava ja antaa meille lisäpontta olla mukana vahvistamassa Pohjolaa entisestään, toteaa Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten.

Pääministerien julkilausuma

Me, Pohjoismaiden pääministerit, vahvistamme olevamme sitoutuneita maidemme väliseen vahvaan yhteistyöhön. Pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkät perinteet ja se on johtanut tärkeisiin tuloksiin monilla aloilla sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston puitteissa tehtävän virallisen yhteistyön että epävirallisen yhteistyön saralla.

Ukrainan viime kuukausien tapahtumat antavat aihetta huoleen erityisesti turvallisuus- ja energiakysymyksien osalta, mutta myös kansainvälisen oikeuden perusperiaatteiden kunnioittamisen kannalta. Uusi tilanne vaatii entistä tiiviimpää yhteistyötä Pohjoismaissa ja Euroopassa sekä Pohjois-Amerikan ja Euroopan välillä. Sunnuntain presidentinvaali oli tärkeä askel kohti Ukrainan vakauttamista.

Euroopan talous on pikkuhiljaa toipumassa, vaikkakin haasteita on vielä jäljellä. Talouskriisi osoitti jälleen kerran pohjoismaisen mallin käyttökelpoisuuden ja merkityksen yhteiskuntien avoimuuden, talouden menestyksen, kehittyneiden hyvinvointijärjestelmien, talouden tasaisen jakautumisen, yhtäläisten mahdollisuuksien ja työmarkkinoiden joustavuuden ansiosta. Nämä yhteiskuntiemme tunnusmerkit viestivät yhteisistä arvoistamme, jotka perustuvat demokratian periaatteisiin ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Yhteistyö tärkeää

Nyt ei kuitenkaan ole itseriittoisuuden aika. Meidän on ylläpidettävä ja parannettava talouksiemme kilpailukykyä ja samalla taattava ja kehitettävä hyvinvointivaltioidemme kykyä vastata 2000-luvun haasteisiin. Pohjoismainen yhteistyö on luonnollinen foorumi tälle työlle.

Yhdessä meillä on vahvempi asema torjua ilmastonmuutosta, arktisen alueen haasteet mukaan lukien, sekä antaa poliittinen panoksemme Euroopan foorumeilla käsiteltäessä aikamme suuria poliittisia kysymyksiä, kuten talouskasvua, hyvinvointia, koulutusta ja energian kestävää tuotantoa ja jakelua.

Enemmän vaikutusvaltaa

Meillä on mahdollisuuksia tehdä enemmän epävirallista yhteistyötä hallitusten välillä ja edistää Pohjoismaiden näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa. Etusijalle tulee asettaa Pohjoismaiden ministerineuvoston puitteissa tehtävän yhteistyön parempi hyödyntäminen biotalouden, terveydenhuollon, alueen brändäyksen ja kilpailukyvyn aloilla.

Pohjoismaiden ulkoministerit ja puolustusministerit sekä pohjoismaisen yhteistyön ministerit ovat hiljattain hyväksyneet yhteistyön uuden vision. Samaan aikaan Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehdään kattavaa uudistustyötä tavoitteena vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä sekä eurooppalaista ja kansainvälistä tasoa koskevaa tiedonvaihtoa.

Uskomme edelleen vakaasti pohjoismaisen yhteistyön tärkeyteen ja merkitykseen ennakoimattoman tulevaisuuden varalta.