Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Statsministrarnas toppmöte: Norden kan påverka mer

27.05.14 | Nyhed
Ministerne i Norden
De nordiska statsministrarna beskrev vid sitt toppmöte på Island på tisdagen det nordiska samarbetet som en självklar plattform för arbetet med att möta de utmaningar som Norden, Europa och resten av världen står inför. De gav högsta prioritet till Nordiska ministerrådets arbete inom områden som bioekonomi och hälsa samt med att stärka regionens position och konkurrenskraft.

- Statsministrarnas uttryckliga tillit till vårt arbete med att stärka och vitalisera det nordiska samarbetets förmåga att spela en ännu större politisk roll både i Norden, Europa och resten av världen, är självklart glädjande och ger oss ytterligare kraft att bidra till ett starkare Norden, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten. 

Deklaration från de nordiska statsministrarna

Vi, de nordiska statsministrarna, bekräftar åter det starka samarbete som finns mellan våra länder. Det nordiska samarbetet har en lång tradition och har gett viktiga resultat på många områden, både inom Nordiska ministerrådets formella ramar och inom vårt informella samarbete.

De senaste månadernas utveckling i Ukraina ger anledning till djup oro, framför allt när det gäller säkerhets- och energirelaterade frågor samt respekt för grundläggande principer i internationell rätt. Denna nya situation kräver starkare nordiskt samt europeiskt och transatlantiskt samarbete. Söndagens presidentval var ett viktigt steg mot ökad stabilitet i landet.

Den europeiska ekonomin återhämtar sig långsamt men utmaningar kvarstår. Den ekonomiska krisen har återigen visat livskraften och relevansen hos den nordiska modellen med öppna samhällen, blomstrande ekonomier, utvecklade välfärdssystem, små ekonomiska skillnader, lika möjligheter och en flexibel arbetsmarknad. Dessa kännetecken för våra samhällen återspeglar våra gemensamma värderingar, som bygger på demokratiska principer och respekt för mänskliga rättigheter.

Samarbete

Men detta är ingen tid för självbelåtenhet. Vi måste upprätthålla och förbättra konkurrenskraften i våra ekonomier samtidigt som vi värnar och utvecklar våra välfärdsstater för att kunna ta itu med 2000-talets utmaningar. Det nordiska samarbetet är en självklar plattform för detta arbete.

När vi står enade är vi i en starkare position för att ta itu med klimatförändringarna, däribland Arktis, och för att ge politiska impulser till den europeiska arenan när det gäller andra stora politiska utmaningar i vår tid, såsom ekonomisk tillväxt, välfärdsfrågor, utbildning och hållbar energiproduktion och energiförsörjning.

Inflytande

Det finns potential för mer informell politisk samordning mellan våra regeringar och för ökad nordisk synlighet och större nordiskt inflytande. Högsta prioritet bör ges åt ett bättre utnyttjande av vårt samarbete inom Nordiska ministerrådet på områden som bioekonomiutveckling, hälsosamarbete, regional branding och konkurrenskraft.

Våra utrikesministrar, säkerhets- och försvarsministrar samt våra nordiska samarbetsministrar har nyligen kommit överens om en ny vision för sitt samarbete. Samtidigt håller omfattande reformer i Nordiska ministerrådet på att tas fram, och åtgärder har vidtagits för att stärka det nordiska samarbetet kring och utbytet av information om europeiska och internationella frågor.

Vi bekräftar vår starka tro på betydelsen och relevansen av det nordiska samarbetet inför den ovissa framtiden.