Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Nordiska och baltiska ministrar: Skydda kultur och kulturarv i händelse av kris

03.05.24 | Nyhet
Nordic-Baltic declaration
Fotograf
Magnus Liljegren/Regeringskansliet
Det finns ett akut behov av att öka beredskapen och beredskapsplaneringen för att skydda kulturarv och upprätthålla kulturverksamhet i händelse av kris, höjd beredskap eller krig. Det är budskapet från de nordiska och baltiska kulturministrarna. I en gemensam deklaration åtar de sig att samarbeta närmare för att ta itu med de allt större utmaningar som kulturområdet står inför.

Kulturen spelar en viktig roll i demokratiska och resilienta samhällen. Just nu, med pågående geopolitiska spänningar, kriser och krig i närliggande länder, finns det många exempel på att kultur och kulturarv angrips på olika sätt.

Mot bakgrund av detta var det mycket viktigt för de nordiska och baltiska kulturministrarna att göra gemensam sak i frågan. 

– Behovet av att skydda kulturarv och att upprätthålla kulturverksamhet i händelse av kris, höjd beredskap eller krig har blivit oerhört tydligt och mer angeläget än på många år. Jag bjöd in mina ministerkollegor från de nordiska och baltiska grannländerna för att utbyta goda exempel och dela kunskap om hur det arbetet bedrivs och kan utvecklas. Vid mötet i dag har vi diskuterat möjligheter till samverkan för att stärka beredskapen inom kulturområdet när våra samhällen utsätts för stora påfrestningar, säger Parisa Liljestrand, Sveriges kulturminister och ordförande för de nordiska kulturministrarna.

Behovet av att skydda kulturarv och att upprätthålla kulturverksamhet i händelse av kris, höjd beredskap eller krig har blivit oerhört tydligt.

Parisa Liljestrand, Sveriges kulturminister

Nordiskt-baltiskt kultursamarbete i fokus

Vid mötet delade ministrarna med sig av sina kunskaper och erfarenheter och diskuterade möjligheter till fortsatt samarbete kring kulturområdets beredskap i händelse av kris, höjd beredskap eller krig. 

– Dagens historiska möte mellan de nordiska och baltiska kulturministrarna fokuserade på skyddet av kultur och kulturarv i kristider. Världssituationen tvingar oss att reflektera över hur vi bättre kan skydda kultur och kulturarv. Genom att utbyta praxis och diskutera tillsammans kan vi bli ännu bättre på att skydda kulturen, säger Estlands kulturminister Heidy Purga.

 

Behovet av beredskap betonas också av Lettlands kulturminister Agnese Logina:

– Bevarande av kulturarv måste bli en integrerad del av den nationella säkerheten. Vårt kulturarv är grundläggande för våra nationella identiteter. Att förebygga och vara förberedd är det bästa sättet att öka våra chanser att se till att vårt arv bevaras genom olika hot.

Gemensamt uttalande

För att ytterligare understryka vikten av beredskapsplanering och det nordisk-baltiska kultursamarbetet undertecknades en gemensam deklaration som lyfter fram att ministrarna

  • understryker den stora betydelsen av kultursamarbete mellan de nordiska och baltiska länderna
  • erkänner vikten av ett fritt och levande kulturliv för att upprätthålla resilienta och demokratiska samhällen
  • förklarar att det är av hög prioritet att stärka beredskapen i våra länder för att kunna skydda kulturarv och upprätthålla kulturverksamhet i händelse av kris, höjd beredskap eller krig
  • betonar särskilt vikten av utbyte av kunskap och erfarenheter av nationell expertis för att stärka den nordiska och baltiska beredskapen inom kulturområdet
  • fördömer bestämt Rysslands fortsatta militära aggression mot Ukraina, som utgör en uppenbar kränkning av internationell rätt, och dess avsiktliga attacker mot ukrainska civila och civila mål, såsom förstörelse och skada på ukrainska kulturella, historiska och religiösa platser och kulturarv.

Det nordisk-baltiska kulturministermötet i Stockholm den 3 maj arrangerades som en del av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.