Pohjoismaiden ministerit haluavat vahvistaa miesten roolia tasa-arvotyössä

11.03.15 | Uutinen
Miesten roolin ja vastuun vahvistaminen toisi paljon tulosta tasa-arvotyössä, sillä naisten ja miesten yhteinen ponnistelu vauhdittaa kehitystä kohti kestäviä ja tasa-arvoisia yhteiskuntia. Tätä mieltä ovat Pohjoismaiden tasa-arvoministerit, jotka ovat koolla YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) istunnossa New Yorkissa.

– Pekingin toimintaohjelma on johdattanut naisten ja tyttöjen aseman vahvistamiseksi tehtyä työtä viimeksi kuluneet 20 vuotta. Tänä aikana olemme myös päässeet entistä lähemmäksi yhteiskuntaa, jossa jokaisella tytöllä ja naisella on todellisia vapauksia, valinnanmahdollisuuksia ja oikeuksia. Tänä vuonna juhlitaan siis onnistumisia, mutta tasa-arvotyössä on samalla noustava seuraavalle tasolle, toteaa Tanskan lapsi-, tasa-arvo- ja sosiaaliministeri Manu Sareen, joka toimii vuonna 2015 tasa-arvoasiain ministerineuvoston puheenjohtajana.

Pohjoismaiden ministerineuvosto kokosi kansalliset ministerit keskiviikkona paneelikeskusteluun, joka järjestettiin YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) istunnon yhteydessä New Yorkissa.

Tasa-arvoasioista vastaava Islannin sosiaali- ja asuntoministeri Eygló Harðardóttir toteaa, että tasa-arvo parantaa naisten ja miesten elämänlaatua monella saralla.

Kaikki hyötyvät siitä, että työmarkkinat eivät ole jakautuneet sukupuolistereotypioiden perusteella. Sama koskee hoivapoliittisia tavoitteita, joilla miehille halutaan antaa mahdollisuus huolehtia lapsistaan ja tutustua heihin. Kolmas alue, jolla ei päästä eteenpäin ilman miesten aktiivisuutta, on naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy, Eygló Harðardóttir toteaa.

Pohjoismaiden tasa-arvoyhteistyö on jo yli 40 vuoden ajan mahdollistanut kokemustenvaihdon ja yhteisten tavoitteiden asettamisen. Ministerien tämänhetkisen yhteistyöohjelman yleisteemoihin kuuluu miesten ja poikien aktiivinen osallistuminen tasa-arvotyöhön.

– Miesten ja poikien panos on ratkaisevan tärkeä tulevan tasa-arvotyön kannalta. Nyt pitää löytää tapoja mennä yhteistuumin eteenpäin, sanoo Ruotsin tasa-arvoministeri Åsa Regnér.

Ministerien mukaan pohjoismaiset kokemukset osoittavat sen, että tasa-arvo on paitsi juridinen ja demokratiakysymys myös taloudellinen välttämättömyys ja pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan peruspilari.

– Meidän miesten ja naisten on yhdessä muutettava asenteita, jotta voisimme luoda kestäviä yhteiskuntia meille itsellemme sekä tuleville sukupolville. Tasa-arvo hyödyttää kaikkia, toteaa Suomea keskustelussa edustanut alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen.

Norjan edustaja, valtiosihteeri Hans Brattskar korostaa puolestaan vastuukysymystä ja sitä, että miehillä on aivan yhtä suuri vastuu kuin naisillakin.

– Miehet ovat usein vallankahvassa, joten he ovat tärkeitä muutoksen airuita pyrittäessä torjumaan epätasa-arvoa ja naisten syrjintää, Brattskar summaa.

Kansainvälinen osallistuminen on Pohjoismaille tapa toimia globalisoituneessa maailmassa. Maat tekevät tasa-arvoyhteistyötä osallistumalla kansainvälisillä foorumeilla käytäviin keskusteluihin ja edistämällä niitä. Seuraa Pohjoismaiden CSW-työtä Twitterissä aihetunnisteella #equalnordic sekä verkkosivulla