Nordiske ministre: Styrk mandens rolle i ligestillingsarbejdet

11.03.15 | Nyhed
Man kan vinde meget ved at øge fokus på mænds roller og ansvar i ligestillingsarbejdet, idet kvinders og mænds fælles indsatser gør vejen til bæredygtige og ligestillede samfund kortere, siger de nordiske ligestillingsministre, som er samlet i forbindelse med FN's Kvindekommission i New York.

– I de seneste 20 år har Beijingplatformen fungeret som ledestjerne for arbejdet med at styrke kvinders og pigers position. Vi er også nået langt på vejen mod et samfund, hvor hver enkelt kvinde og pige kan gøre brug af sine friheder og valgmuligheder og udøve sine rettigheder. I år skal vi derfor fejre vores fremgang, men det er også tidspunktet, hvor vi skal træde op på det næste niveau i forhold til ligestilling, siger Manu Sareen, Danmarks minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold og formand for ministerrådet for ligestilling i 2015.

Nordisk Ministerråd samlede onsdag de nordiske ministre til en paneldebat om mænd og ligestilling i forbindelse med FN's Kvindekommission i New York.

Eygló Harðardóttir, Islands social- og boligminister med ansvar for ligestillingsområdet, konstaterer, at ligestilling bidrager til en højere livskvalitet på flere områder for såvel kvinder som mænd.

– Alle har gavn af et arbejdsmarked, som ikke er opdelt på baggrund af kønsstereotyper. Det samme gør sig gældende, når vi efterstræber en omsorgspolitik, som giver manden mulighed for at lære sine børn at kende og tage sig af dem. Vold mod kvinder er et tredje område, hvor vi ikke kommer ud af stedet, medmindre mændene selv tager aktivt stilling til volden, siger Eygló Harðardóttir.

Ligestillingssamarbejdet i Norden har i over 40 år gjort det muligt at udveksle erfaringer og foretage fælles prioriteringer. I ministrenes aktuelle samarbejdsprogram er mændenes og drengenes aktive deltagelse i ligestillingsarbejdet et tværgående tema.

– Drenges og mænds bidrag til øget ligestilling er afgørende for fremtidens ligestillingsarbejde. Det gælder om at finde fælles veje fremad, siger Sveriges ligestillingsminister Åsa Regnér.

Ifølge ministrene viser de nordiske erfaringer, at ligestilling ikke kun er et spørgsmål om lovgivning eller demokrati, men en økonomisk nødvendighed og en grundsøjle i det nordiske velfærdssamfund.

– Kvinder og mænd må i fællesskab ændre indstilling for at kunne skabe bæredygtige samfund til os selv og de kommende generationer. Ligestilling gavner os alle, siger Finlands repræsentant i paneldebatten, understatssekretær Anne Sipiläinen.

Norges repræsentant, statssekretær Hans Brattskar, fremhæver især spørgsmålet om ansvar og understreger, at mændene har et nøjagtigt lige så stort ansvar som kvinderne.

– Mænd sidder ofte i magtpositioner og er derfor vigtige forandringsaktører i arbejdet med at bekæmpe ligestillingsproblemer og diskriminering mod kvinder, siger Brattskar.

For de nordiske lande er et internationalt engagement en del af det at leve i en globaliseret verden. Landene samarbejder om ligestilling ved at deltage i og opmuntre til dialog og diskussion i internationale fora. Følg de nordiske aktiviteter ved CSW på Twitter #equalnordic