Nordiska ministrar: Stärk männen i jämställdhetsarbetet

11.03.15 | Nyhet
Mycket finns att vinna på ett stärkt fokus på mäns roller och ansvar i jämställdhetsarbetet – kvinnors och mäns gemensamma insatser accelererar färden mot hållbara och jämställda samhällen, säger de nordiska ministrarna för jämställdhet, samlade vid FN:s kvinnokommission i New York.

– Under de senaste 20 åren har Beijingplattformen varit en ledstjärna för arbetet med att stärka kvinnors och flickors position. Vi har också kommit långt på vägen mot ett samhälle där varje kvinna och flicka kan utöva sina friheter och valmöjligheter samt förverkliga sina rättigheter. Så i år ska vi fira framgångarna, men det är också en tidpunkt då vi måste ta oss upp till nästa nivå av jämställdhet, säger Manu Sareen, Danmarks minister för barn, jämställdhet och sociala frågor och 2015 års ordförande för Nordiska ministerrådet för jämställdhet.

Nordiska ministerrådet samlade på onsdagen de nordiska ministrarna i en paneldebatt om män och jämställdhet under FN:s kvinnokommission i New York.

Eygló Harðardóttir, Islands social- och bostadsminister med ansvar för jämställdhetsfrågor konstaterar att jämställdheten bidrar till ökad livskvalitet på flera områden för såväl kvinnor som män.

– Alla gynnas av en arbetsmarknad som inte är uppdelad på basis av könsstereotyper. Detsamma gäller när vi strävar mot en omsorgspolitik som ger männen möjlighet att lära känna och ta hand om sina barn. Våld mot kvinnor är ett tredje område där vi inte kommer framåt utan att männen själva aktivt tar ställning mot våldet, säger Eygló Harðardóttir.

Jämställdhetssamarbetet i Norden har i över 40 år möjliggjort erfarenhetsutbyte och gemensamma prioriteringar. I ministrarnas aktuella samarbetsprogram är männens och pojkarnas aktiva deltagande i jämställdhetsarbetet ett tvärgående tema.

– Pojkar och mäns bidrag till ökad jämställdhet är avgörande för framtidens jämställdhetsarbete. Det gäller att hitta gemensamma vägar framåt, säger Sveriges jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Enligt ministrarna visar de nordiska erfarenheterna att jämställdhet inte bara är en fråga om juridik eller demokrati, utan en ekonomisk nödvändighet och en pelare I det nordiska välfärdssamhället.

– TIllsammas måste vi – kvinnor och män – ändra attityder för att skapa hållbara samhällen för oss själva och för de kommande generationerna. Jämställdheten gynnar oss alla, säger Finlands representant vid paneldebatten, understatssekreterare Anne Sipiläinen.

Norges representant, statssekreterare Hans Brattskar lyfter särskilt ansvarsfrågan och understryker att männens ansvar är precis lika stort som kvinnornas.

– Män innehar ofta maktpositioner och är därför viktiga förändringsaktörer i arbetet med att bekämpa  ojämställdhet och diskriminering av kvinnor, säger Brattskar.

För de nordiska länderna är internationellt engagemang en del av att leva i en globaliserad värld. Länderna samarbetar om jämställdhet genom att delta i och uppmuntra till dialog och diskussion i internationella forum. Följ de nordiska aktiviteterna vid CSW på Twitter #equalnordic