Pohjoismaiden ministerit: yritysten raportointia yksinkertaistettava

15.05.18 | Uutinen
Nordiska näringsministrar på möte i Stockholm 15 maj 2018
Valokuvaaja
Matts Lindqvist/norden.org
Pohjoismaiden pienten ja keskisuurten yritysten taloudellisten tietojen vaihtamista tulee helpottaa. Yrityksen raportoinnin on oltava reaaliaikaista ja myös luottotietoja on voitava tarkistaa reaaliajassa. Se merkitsee yrityksille suurta, jopa miljardien eurojen arvoista, etua.

Tämä on yksi tavoitteista Nordic Smart Government 3.0 -hankkeessa, jonka Pohjoismaiden elinkeinoministerit käynnistivät Tukholmassa 15. toukokuuta. Kyseessä on kaksivuotinen hanke, jonka tavoitteena on luoda läpinäkyvä ja digitaalinen pohjoismainen alue, jossa pienet ja keskisuuret voivat vaihtaa tietoja reaaliajassa turvallisella tavalla. Hanke koskee tiedonvaihtoa sekä yritysten kesken että yritysten ja viranomaisten välillä.

Järjestelmän kautta myös yritykset saavat täysin uudenlaisia mahdollisuuksia hakea toisistaan luottotietoja reaaliaikaisesti, mikä lisää läpinäkyvyyttä ja helpottaa yritysten välistä yhteistyötä. Tiedonvaihdon on toimittava myös Pohjoismaiden välillä, ja sen odotetaan lisäävän koko Pohjolan innovaatiokykyä.

Nordic Smart Government on yksi elinkeinosektorin tärkeimmistä pohjoismaisista yhteistyöhankkeista vuosina 2018–2020. Helpotamme näin työtä digitalisaation avulla ja saamme siten ainutlaatuisen mahdollisuuden raportoida ja hakea taloudellisia tietoja reaaliajassa.

Yksi tärkeimmistä hankkeista

– Nordic Smart Government on yksi elinkeinosektorin tärkeimmistä pohjoismaisista yhteistyöhankkeista vuosina 2018–2020. Helpotamme näin työtä digitalisaation avulla ja saamme siten ainutlaatuisen mahdollisuuden raportoida ja hakea taloudellisia tietoja reaaliajassa. Se, että koko Pohjola on mukana tässä, saa yritysmarkkinat kasvamaan huomattavasti, sanoo Ruotsin elinkeino- ja innovaatioministeri Mikael Damberg, joka toimii tänä vuonna Pohjoismaiden elinkeinoministerien puheenjohtajana.

Tällä hetkellä on vaikeaa päästä käsiksi pienten ja keskisuurten yritysten taloudellisiin tietoihin, koska ainoana tiedonlähteenä on usein yritysten tilinpäätös, ja siinä olevat tiedot saattavat olla vanhentuneita. Järjestelmän automatisoinnin myötä yrityksen taloudellisesta tilanteesta voidaan saada ajantasaista tietoa turvallisella tavalla.

Automatisoinnin arvo voi olla miljardeja euroja

Ernst&Young-yrityksen; tuoreen arvion mukaan talous- ja rahoitustietojen automaattisen jakamisen mahdollinen arvo on jopa 25 miljardia euroa vuosittain vuodesta 2027 lähtien koko Pohjolassa.

Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuudessa Oslossa toimiva Nordic Innovation -laitos on myöntänyt Nordic Smart Government 3.0 -hankkeeseen lähes 3 miljoonaa euroa. Hanke jatkuu vuoden 2020 huhtikuun loppuun asti. Sen jälkeen järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön maissa.

– Nordic Smart Government -hanke tukee Pohjoismaiden pääministereiden visiota Pohjoismaista maailman integroituneimpana alueena. Hanke auttaa Pohjoismaita toimimaan yhdessä kansainvälisenä edelläkävijänä, ja se voi myös toimia EU:ssa tiennäyttäjänä yrityskulttuurille, jota leimaavat entistä enemmän kilpailukyky, innovaatiot ja kasvu, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten sanoo.

Hanke on Pohjoismaiden elinkeinosektorin tärkein panostus Pohjoismaiden ja Baltian maiden ministerien huhtikuussa 2017 hyväksymän Digital North -julkilausuman puitteissa. Nordic Smart Government 3.0 -hanke pohjautuu vuosina 2016–2018 tehtyyn yhteistyöhön, jossa maiden rekisteriviranomaisten asettama työryhmä laati pohjan nykyiselle yhteistyölle.

Tekoäly asialistalla

Tukholman kokouksessa ministerit päättivät myös vahvistaa tekoälyn ja älypuhelinten parissa tehtävää yhteistyötä.

Liikenneasioissa ministerit ilmaisivat tukevansa vihreää ja digitalisoitua kilpailukykyistä liikennettä ja liikkuvuutta koskevaa aloitetta. Lähtökohtana on se, että Pohjoismaat voivat yhdistää järjestelmiään ihmisten, tavaroiden ja varojen siirtämiseksi sekä tiedon jakamiseksi. Tällä tavalla voidaan hyödyntää osaamista puolin ja toisin ja saavuttaa maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet.