Nordiske ministre: Virksomhedernes rapportering skal forenkles

15.05.18 | Nyhed
Nordiska näringsministrar på möte i Stockholm 15 maj 2018
Fotograf
Matts Lindqvist/norden.org
Det skal være nemmere for små og mellemstore nordiske virksomheder at udveksle økonomiske data. Virksomhedernes rapportering skal foregå i realtid, og også kreditoplysninger skal være tilgængelige i realtid. Det vil give virksomhederne store fordele og gevinster på op til flere milliarder kroner.

Dette er en del af målet med projektet Nordic Smart Government 3.0, som de nordiske erhvervsministre søsatte på et møde i Stockholm den 15. maj. Projektet løber over to år, og hensigten er at skabe en transparent og digital nordisk region, hvor små og mellemstore virksomheder kan udveksle data i realtid på en sikker måde. Det gælder både dataudveksling mellem virksomheder og mellem virksomheder og myndigheder.

Systemet giver også virksomhederne helt nye muligheder for at indhente kreditoplysninger om hinanden i realtid, hvilket skaber øget transparens og gør det nemmere for virksomhederne at samarbejde med hinanden. Dataudvekslingen skal desuden kunne foregå på tværs af de nordiske landegrænser, og det forventes, at dette vil styrke innovationskraften i hele Norden.

Nordic Smart Government er et af de vigtigste nordiske samarbejdsprojekter i erhvervssektoren i perioden 2018-2020. Arbejdet med forenkling gennem digitalisering vil skabe unikke muligheder for at rapportere og få adgang til økonomiske data i realtid.

Et af de vigtigste projekter

– Nordic Smart Government er et af de vigtigste nordiske samarbejdsprojekter i erhvervssektoren i perioden 2018-2020. Arbejdet med forenkling gennem digitalisering vil skabe unikke muligheder for at rapportere og få adgang til økonomiske data i realtid. I og med at hele Norden er inkluderet, vil vores virksomheders marked vokse markant, siger Sveriges erhvervs- og innovationsminister Mikael Damberg, som er formand for de nordiske erhvervsministre i 2018.

I dag er det vanskeligt at få adgang til aktuelle finansielle informationer om små og mellemstore virksomheder, eftersom den eneste kilde til information ofte er deres årsregnskab, som kan indeholde forældede data. Når systemet automatiseres, skal det være muligt at få aktuel information om en virksomheds økonomiske situation på en sikker måde.

Forventes at være milliarder værd

Ifølge helt dugfriske beregninger fra Ernst&Young; har muligheden for automatisk deling af økonomiske og finansielle data en potentiel værdi på 250 milliarder norske kroner årligt fra 2027 i hele Norden.

Nordic Innovation, en institution i Oslo under Nordisk Ministerråd, bidrager med 28,5 millioner norske kroner til Nordic Smart Government 3.0. Projektet løber indtil udgangen af april 2020. Tanken er, at systemet derefter skal implementeres i landene.

– Nordic Smart Government støtter de nordiske statsministres vision om, at Norden skal være verdens mest integrerede region. Projektet bidrager også til at gøre Norden til en international foregangsregion, og satsningen kan desuden hjælpe EU godt på vej mod et virksomhedsklima med øget konkurrenceevne, innovation og vækst, siger Nordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten.

Projektet er den nordiske erhvervssektors vigtigste bidrag til den nordisk-baltiske ministerdeklaration Digital North, som blev vedtaget i april 2017. Nordic Smart Government 3.0 bygger videre på tidligere samarbejdsindsatser i 2016-2018, hvor en arbejdsgruppe nedsat af landenes registermyndigheder lagde grunden til det nuværende samarbejde.

Kunstig intelligens på dagsordenen

På mødet i Stockholm besluttede ministrene også at styrke samarbejdet om kunstig intelligens og smart transport.

På transportsiden udtrykte ministrene deres støtte til et initiativ, der handler om grøn, digitaliseret og konkurrencedygtig transport og mobilitet. Udgangspunktet er, at de nordiske lande skal kunne sammenkoble systemer til transport af mennesker, varer og aktiver samt udveksle data med henblik på at udnytte hinandens kompetencer og nå de globale bæredygtighedsmål.