Nordiske ministre: Bedriftenes rapportering skal forenkles

15.05.18 | Nyhet
Nordiska näringsministrar på möte i Stockholm 15 maj 2018
Fotograf
Matts Lindqvist/norden.org
Det skal bli lettere for nordiske små og mellomstore bedrifter å utveksle økonomiske data. Bedriftenes rapportering skal skje i realtid, og også kredittopplysninger skal kunne fås i realtid. Det gir bedriftene store fordeler, og gevinsten kan regnes i milliarder.

Dette er en del av målet med prosjektet Nordic Smart Government 3.0, som de nordiske næringsministrene lanserte på et møte i Stockholm 15. mai. Prosjektet er toårig, og hensikten er å skape en transparent og digital nordisk region der små og mellomstore bedrifter kan utveksle økonomiske data i realtid på en sikker måte. Det gjelder både datautveksling mellom bedrifter og mellom bedrifter og myndigheter.

Systemet gir også bedriftene helt nye muligheter til å få kredittopplysninger om hverandre i realtid, noe som gir økt transparens og letter samarbeidet mellom bedriftene. Datautvekslingen skal dessuten kunne skje på tvers av de nordiske landegrensene, og dette ventes å øke innovasjonskraften i hele Norden.

– Nordic Smart Government er et av de viktigste nordiske samarbeidsprosjektene i næringssektoren i perioden 2018–2020. Å jobbe med forenkling gjennom digitalisering på denne måten kommer til å gi en unik mulighet for å både rapportere og å få økonomiske data i realtid.

Et av de viktigste prosjektene

– Nordic Smart Government er et av de viktigste nordiske samarbeidsprosjektene i næringssektoren i perioden 2018–2020. Å jobbe med forenkling gjennom digitalisering på denne måten kommer til å gi en unik mulighet for å både rapportere og å få økonomiske data i realtid. At hele Norden er med, innebærer at markedet for bedriftene våre vokser betydelig, sier Sveriges nærings- og innovasjonsminister Mikael Damberg, som er leder for de nordiske næringsministrene i 2018.

Slik det er nå, er det vanskelig å få aktuell økonomisk informasjon om små og mellomstore bedrifter ettersom deres årsregnskap ofte er den eneste kilden til informasjon, og det kan inneholde foreldede data. Når systemet automatiseres, skal det bli mulig å få aktuell informasjon om en bedrifts økonomiske situasjon på en sikker måte.

Verdien regnes i milliarder

Ifølge ferske beregninger gjort av Ernst&Young; kan den potensielle verdien av å automatisk kunne dele økonomiske og finansielle data komme opp i 250 milliarder norske kroner fra 2027 i hele Norden.

Nordic Innovation, en institusjon i Oslo under Nordisk ministerråd, bidrar med 28,5 millioner norske kroner til Nordic Smart Government 3.0. Prosjektet pågår fram til utgangen av april 2020. Etter dette er tanken at systemet skal implementeres i landene.

– Nordic Smart Government støtter de nordiske statsministrenes visjon om Norden som verdens mest integrerte region. Prosjektet bidrar til å gjøre Norden til en foregangsregion internasjonalt, og satsingen kan også være en veiviser for EU mot et bedriftsklima med økt konkurransekraft, innovasjon og vekst, sier Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten.

Prosjektet er den nordiske næringssektorens viktigste bidrag til den nordisk-baltiske ministerdeklarasjonen Digital North, som ble vedtatt i april 2017. Nordic Smart Government 3.0 bygger på tidligere samarbeid 2016–2018, der en arbeidsgruppe nedsatt av landenes registermyndigheter la grunnlaget for dagens samarbeid.

Kunstig intelligens på dagsordenen

På møtet i Stockholm vedtok ministrene også å styrke samarbeidet om kunstig intelligens og smart transport.

På transportsiden ga ministrene sin støtte til et initiativ som handler om grønn, digitalisert konkurransedyktig transport og mobilitet. Utgangspunktet er at de nordiske landene kan koble sammen systemer for å transportere mennesker, varer og ressurser samt dele data. Dette for å kunne utnytte hverandres kompetanser og nå de globale bærekraftmålene.