Pohjoismaiden neuvosto vetoaa Venäjään joukkojen vetämiseksi pois Krimiltä

12.03.14 | Uutinen
President och vice president Nordiska Rådet
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Pohjoismaiden neuvoston presidentti Karin Åström ja varapresidentti Hans Wallmark vaativat Venäjää toimimaan jännittyneen tilanteen ratkaisemiseksi:


– Ukrainan kansalaisten on itse löydettävä tie tulevaisuuteen rauhan keinoin. Niin Ukraina, Venäjä kuin EU:kin hyötyisivät rauhanomaisesta ratkaisusta tämän valitettavan selkkauksen sijaan. Tilanne on valitettavasti niin jännittynyt tällä hetkellä, että joudumme siirtämään Murmanskiin ensi viikolle suunnitellun vierailun ajankohtaa.

Lausunto Ukrainan kriisistä:

Pohjoismaissa juhlistetaan tänä vuonna maiden välillä jo 200 vuotta jatkunutta rauhaa.  Näin pitkä alueellisen rauhan jakso on ainutlaatuinen. Tämän historiallisen tilanteen merkitystä Pohjoismaille ei voida korostaa tarpeeksi. Rauha on mahdollistanut useita luottamukseen perustuvia suhteita maidemme välillä sekä yhteydenpitoa ja yhteistyötä kaikilla tasoilla.

Kylmän sodan päättymisen jälkeisen 25 vuoden aikana meillä on ollut hyvät suhteet myös itänaapureihimme, Venäjä mukaan lukien. Meillä on tänä aikana ollut suoria yhteyksiä Venäjän parlamentteihin ja olemme tehneet työtä esimerkiksi Itämeren ja arktisen alueen organisaatioiden kanssa yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Tilanne on valitettavasti niin jännittynyt tällä hetkellä, että joudumme siirtämään Murmanskiin ensi viikolle suunnitellun vierailun ajankohtaa. Ellei tilanne huonone entisestään, toivomme kuitenkin, että voimme jatkaa vuoropuheluamme Venäjän parlamentaarikkojen kanssa. Kaakkois-Euroopan tilanteella on kuitenkin vaikutusta suhteisiin Pohjois-Euroopassa, joten haluamme arvioida kehitystä tarkkaan ja miettiä, onko vuoropuhelua syytä harkita uudelleen, jos tilanne ei parane.

Yhdymme Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Visegrád-ryhmän ulkoministerien julkilausumaan, jonka he antoivat Ukrainan tilanteesta 6.–7. maaliskuuta 2014 Narvassa, Virossa, pitämässä kokouksessaan. Parlamentaarisella tasolla aiomme myös keskustella tilanteesta Baltian yleiskokoukseen ja Visegrad-ryhmään kuuluvien parlamentaarikoiden kanssa.

Yhdymme ulkoministerien julkilausumaan myös siinä, että tuomitsemme provosoimattoman loukkauksen Ukrainan itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta kohtaan, ja vetoamme Venäjään joukkojen vetämiseksi takaisin pysyviin asemiinsa voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Päätös järjestää laiton kansanäänestys Krimin liittymisestä Venäjään on Ukrainan perustuslain vastainen, eikä sitä voida hyväksyä. Vetoamme Venäjään jännittyneen tilanteen ratkaisemiseksi, jotta Eurooppa ei ajaudu uuteen kylmään sotaan.