Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Nordiska rådet uppmanar Ryska federationen att dra tillbaka sina beväpnade styrkor

12.03.14 | Nyhet
President och vice president Nordiska Rådet
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Nordiska rådets president och vicepresident, Karin Åström och Hans Wallmark från Sverige, uppmanar Ryska federationen att vidta åtgärder för att trappa ner den spända situationen:


– Det är upp till folket i Ukraina att på ett fredligt sätt besluta om sin egen framtid. Ukraina, Ryska federationen och EU gynnas alla av en fredlig lösning istället för en ledsam konflikt. Situationen är nu dessvärre så spänd att vi måste skjuta upp ett planerat besök i Murmansk nästa vecka till ett senare tillfälle.

Uttalande om krisen i Ukraina:

I år firar vi i de nordiska länderna 200 år av fred med varandra.  Denna långa period av regional fred är unik. Vikten av denna historiska situation för hela regionen Norden kan inte överdrivas. Det har möjliggjort många relationer som bygger på tillit och förtroende över nationsgränserna, med omfattande kontakter och samarbete på alla nivåer.

På 25 år, sedan slutet av kalla kriget, har vi också haft bra relationer med våra grannar i öst, inklusive med Ryska federationen. Vi har sedan dess både haft direkta kontakter med det ryska parlamentet och har arbetat tillsammans i regionala organisationer för exempelvis Östersjön och Arktis med målet att lösa gemensamma problem.

Situationen är nu dessvärre så spänd att vi måste skjuta upp ett planerat besök i Murmansk nästa vecka till ett senare tillfälle. Såvida inte situationen trappas upp ytterligare önskar vi oss emellertid en fortsatt dialog med parlamentariker från Ryssland. Men situationen i sydöstra Europa inverkar på våra relationer i norra Europa, och vi kommer därför att noggrant utvärdera utvecklingen och kan komma att ompröva denna dialog om vi inte ser en nedtrappning.

Vi instämmer i det gemensamma uttalandet om situationen i Ukraina från utrikesministrarna i de nordiska och baltiska länderna samt Visegradländerna efter deras möte i Narva i Estland den 6–7 mars. Vi kommer också att på parlamentarisk nivå rådgöra med våra partner i Baltiska församlingen och med parlamentariker från Visegradländerna.

Vi instämmer i utrikesministrarnas fördömande av den oprovocerade kränkningen av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet av Ryska federationen och uppmanar Ryska federationen att omedelbart dra tillbaka sina beväpnade styrkor till områdena där de är permanent stationerade, i enlighet med relevanta avtal. Beslutet att hålla en olaglig folkomröstning i Krim rörande inträde i Ryska federationen är ett brott mot den ukrainska konstitutionen och är oacceptabelt. Vi uppmanar Ryska federationen att snabbt vidta åtgärder för att trappa ner den spända situationen, som skulle kunna leda till ett nytt kallt krig i Europa.