Nordiske klima- og miljøministre i møte med UNEPs generaldirektør

08.05.24 | Nyhet
Ministerråd for miljø og klima
Fotograf
norden.org
Globale klima- og miljøforhandlinger var i fokus på ministrenes vårmøte i Stockholm 8. mai, som også omfattet et nordisk møte med UNEPs generaldirektør Inger Andersen. De nordiske landene er viktige partnere i vår innsats for å takle de tre planetære krisene, uttaler hun.

Onsdag 8. mai møttes de nordiske landenes miljø- og klimaministre i Stockholm til det halvårlige ministermøtet i regi av Nordisk ministerråd. Møtet omfattet et lengre møte med Inger Andersen, generaldirektør for FNs miljøorganisasjon, UNEP. Møtet med Andersen hadde spesielt fokus på miljødimensjonen av den bærekraftige utviklingen og nødvendigheten av å skape en sirkulært materialbruk i Norden, og i resten av verden.  

Generaldirektør for FNs miljøorganisasjon, UNEP, Inger Andersen: “De nordiske landene er viktige partnere i vår innsats for å takle de tre planetære krisene: klimaendringene, tapet av natur og biologisk mangfold samt forurensning og forsøpling. Møter som dette understreker hvorfor multilateralt samarbeid på miljøområdet er avgjørende for å framskynde framskrittene vi trenger. Derfor er jeg veldig oppmuntret av de nordiske ministrenes støtte til å styrke rollen til FNs miljøforsamling – verdens høyeste beslutningstakende organ på miljøområdet, som UNEP er vert for. Forsamlingen fremmer effektive, inkluderende og multilaterale framskritt, og jeg ser fram til å arbeide sammen med de nordiske landene for å framskynde innsatsen for å takle de tre planetære krisene”

 

Sveriges klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari: ”De nordiske landene understreker hvor viktig det er å samarbeide med UNEP for å innfri høyere ambisjoner når det gjelder sirkulær økonomi på globalt nivå. I dette arbeidet er næringslivets engasjement viktig. De nordiske landene har dessuten gode muligheter for å bidra med løsninger, for eksempel på bygg- og tekstilområdene.” 

 

Generalsekretær for Nordisk ministerråd Karen Ellemann: "Vi i Norden har et høyt ressursforbruk og dermed et stort ansvar, så jeg er veldig tilfreds med dagens gode diskusjoner med UNEP om hvordan de nordiske landene kan styrke det globale miljø- og klimaarbeidet – ikke minst på sirkularitetsområdet.  Vi har kompetanse og er enige om retningen og målet, og det er nøkkelen til å lykkes.” 

Ministrene og generaldirektøren drøftet også hvordan de nordiske landene kan bidra til å heve ambisjonene og sikre et sterkt strategisk fokus ved kommende UNEA-sesjoner. På bakgrunn av møtet underskrev ministrene en felles uttalelse. 

Møter som dette understreker hvorfor multilateralt samarbeid på miljøområdet er avgjørende for å framskynde framskrittene vi trenger. Derfor er jeg veldig oppmuntret av de nordiske ministrenes støtte til å styrke rollen til FNs miljøforsamling

Inger Andersen, generaldirektør for FNs miljøorganisasjon (UNEP)

Globale klima- og miljøforhandlinger i fokus

Ministrene diskuterte også de pågående forhandlingene om en global FN-avtale som skal sette en stopper for de massive problemene med plastforurensning, den kommende FN-konferansen om biodiversitet (COP16) og det felles nordiske fokuset på klimatoppmøtet (COP29). Generalsekretær Inger Andersen deltok også i diskusjonene.

Norden har levert flere analyser til de pågående globale plastforhandlingene, og ministrene diskuterte hvordan de nordiske landene kan samarbeide strategisk for å få en ambisiøs global bindende avtale på plass under forhandlingene (INC5) til høsten.  

Sveriges klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari: ”Vi ser store muligheter for at de nordiske landene kan bidra til en ambisiøs avtale ved å fortsette å i fellesskap presse på for en avtale som omfatter plastens samlede livssyklus, inklusive primærproduksjon av plast. Det er ikke minst viktig fordi store produsentland vil unngå at dette blir med i avtalenDe nordiske landene kan bidra med viktige erfaringer med plasthåndtering i hele verdikjeden."

Fakta

FNs miljøorganisasjon UNEP fastsetter den globale miljødagsordenen i regi av FN-samarbeidet og forhandler fram globale avtaler på en rekke områder som sikrer en miljømessig bærekraftig utvikling på globalt plan. De nordiske landene støtter UNEP enkeltvis og også gjennom arbeidet i regi av Nordisk ministerråd.