Potilaille lisää turvaa kiertolaislääkäreitä vastaan

11.12.18 | Uutinen
læger

læger 

Photographer
Scanpix

Uudet sopimusmuutokset parantavat potilaiden ja terveydenhuoltohenkilöstön etua.

Pohjoismaiden ministerineuvostossa on tehty muutoksia niin sanottuun Arjeplogin sopimukseen. Muutokset suojaavat potilaita entistä paremmin kyseenalaisesti toimivilta terveydenhuollon ammattihenkilöiltä, jotka siirtyvät Pohjoismaasta toiseen ilman tarvittavaa pätevyyttä ja pahimmillaan kanteluiden ja irtisanomisten saattelemina. Muutosten myötä sopimus laajenee koskemaan myös Grönlantia ja Färsaaria.

– Olen iloinen siitä, että Pohjoismaat voivat nyt allekirjoittaa sopimuksen monivuotisten neuvottelujen jälkeen. Sopimus vahvistaa merkittävästi pohjoismaista yhteistyötä, joka liittyy terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmiin ja valvontaan, sanoi Ruotsin sosiaaliministeri sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvoston jäsen Annika Strandhäll. Hän allekirjoitti sopimuksen Tukholmassa 11. joulukuuta yhdessä Suomen, Norjan, Tanskan ja Islannin suurlähettiläiden kanssa. Uudistettu Arjeplogin sopimus antaa Pohjoismaiden viranomaisille nykyistä paremmat mahdollisuudet vaihtaa valvontatietoja terveydenhuollon ammattihenkilöistä, jotka siirtyvät Pohjoismaasta toiseen. Jatkossa Arjeplogin sopimus tuo EU:n ammattipätevyysdirektiiviä (2005/36/EY) vastaavat käytännöt myös Grönlantiin ja Färsaarille.    

Sopimus vahvistaa merkittävästi pohjoismaista yhteistyötä, joka liittyy terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmiin ja valvontaan.

 

 

Annika Strandhäll, Pohjoismaiden sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto

Potilasturvallisuus paranee

Sopimus eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista on ollut voimassa vuodesta 1993, mutta sitä ei ole pidetty riittävän tehokkaana. Etenkin Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa on kohistu niin sanotuista kiertolaislääkäreistä. Tanskan yleisradioyhtiö DR kertoi vuonna 2016 lääkäristä, joka oli jo 20 vuoden ajan toiminut ristiin rastiin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa valituksista, kanteluista ja ammatinharjoittamisoikeuden menettämisestä huolimatta. Uudistettu sopimus auttaa viranomaisia ehkäisemään vastaavia tapauksia ja parantaa siten viime kädessä potilasturvallisuutta. 

Ruotsin sosiaaliministeri Annika Strandhäll sekä Suomen, Norjan, Tanskan ja Islannin suurlähettiläät 

Liikkuvuuden ja potilasturvallisuuden kuljettava käsi kädessä

Pohjoismaiden ministerineuvosto edistää terveydenhuoltohenkilöstön vapaata liikkuvuutta ja takaa samalla potilaille sen, että heitä hoitavilla henkilöillä on tarvittava pätevyys. Sopimus on erinomainen esimerkki tästä työstä, sanoo pääsihteeri Dagfinn Høybråten. Sopimuksessa ovat jo ennestään olleet mukana Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti. Jatkossa myös grönlantilaiset ja färsaarelaiset pääsevät hyötymään sopimuksen tuomista parannuksista potilasturvallisuuteen.      
 

Pohjoismaiden ministerineuvosto edistää terveydenhuoltohenkilöstön vapaata liikkuvuutta ja takaa samalla potilaille sen, että heitä hoitavilla henkilöillä on tarvittava pätevyys.

Pääsihteeri Dagfinn Høybråten
Contact information