Taloutta ja ekosysteemejä uhkaavat vieraslajit saatava kuriin

03.11.22 | Uutinen
mårdhund
Valokuvaaja
Steen Agger/Biofoto/Ritzau Scanpix
Supikoira ja kaukasianjättiputki ovat esimerkkejä haitallisista vieraslajeista, jotka leviävät nopeasti ja vahingoittavat kotimaisia ekosysteemejä. Pohjoismaiden hallitusten on nyt aloitettava yhteistyö niiden torjumiseksi, kehottavat Pohjoismaiden neuvoston parlamentaarikot hyväksymässään suosituksessa.

– Kyseessä on rajat ylittävä ongelma, joten haitallisten vieraslajien torjuminen yhteisvoimin tuottaisi todellista pohjoismaista hyötyä, sanoo Pohjoismaiden neuvoston ruotsalaisparlamentaarikko Staffan Eklöf. 

Haitallisten vieraslajien arvioidaan olevan yksi suurimmista maailman luonnon monimuotoisuutta uhkaavista tekijöistä.

Haitalliset vieraslajit ovat ihmisen avulla alkuperäisestä ympäristöstään siirrettyjä lajeja, jotka alkavat uudessa ympäristössään levitä nopeasti ja vahingoittavat ekosysteemejä.

Suuria kustannuksia yhteiskunnalle

Lajien torjunnan kustannukset ovat EU:ssa arviolta 9,6 miljardia euroa vuodessa. 

Pohjoismaiden neuvosto pyytää nyt Pohjoismaiden hallituksia tekemään yhteistyötä haitallisten vieraslajien leviämisen estämiseksi ja jo levinneiden lajien torjumiseksi. 

Jo aiemmin on tehty pohjoismaista yhteistyötä, jolla on pyritty ehkäisemään supikoiran leviämistä.  

Tukea kansallisille toimille

Pohjoismainen yhteistyö on lisäksi rahoittanut tutkimusta, joka keskittyy vieraslajina leviävään tyynenmerenosteriin. 

Staffan Eklöf toivoo maiden perustavan yhteispohjoismaisen tiedon- ja kokemustenvaihtoyksikön, joka keskittyy haitallisten kasvi- ja eläinlajien torjuntaan. 

– Se tukisi kansallisten torjuntatoimien onnistumista, hän sanoo.

Siirtyy seuraavaksi ministerineuvostolle

Alkuperäisen jäsenehdotuksen teki hänen puolueryhmänsä Vapaa Pohjola.

Ehdotus käsiteltiin Pohjoismaiden neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunnassa, ja pienten muutosten jälkeen se sai taakseen myös muut puolueryhmät.

Enemmistö Pohjoismaiden neuvoston 87 jäsenestä äänesti istunnossa ehdotuksen puolesta, joten siitä annetaan nyt suositus Pohjoismaiden ministerineuvostolle.