Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Ett säkrare, grönare och friare Norden under svenskt ordförandeskap

08.01.24 | Nyhet
Sverige ordförandeskap Nordiska ministerrådet 2024
Photographer
Tina Axelsson/imagebank.sweden.se
Vid årsskiftet inledde Sverige ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, som är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Ett säkrare, grönare och friare Norden är utgångspunkten för ordförandeskapsprogrammet som har ett särskilt fokus på ökad mobilitet och integration.

I en tid med geopolitisk osäkerhet går Sverige in i ordförandeskapet övertygade om att ett nära samarbete mellan de nordiska länderna är avgörande för gemensam säkerhet och välstånd i regionen.

- Vår devis är ett säkrare, grönare och friare Norden. Säkrare, genom att stärka vår förmåga att tillsammans, förebygga, stå emot och hantera olika sorters moderna kriser. Grönare, genom att vara en föregångare i en konkurrenskraftig och innovationsdriven grön klimatomställning, både på hemmaplan och genom att främja rena, nordiska lösningar, som förebild, i resten av världen. Friare, genom en politik för ökad tillväxt, ett konkurrenskraftigt näringsliv och en fördjupad nordisk integration som underlättar för människor och företag, säger Ulf Kristersson, Sveriges statsminister.

Norden ledande i den gröna omställningen

Ordförandeskapsprogrammet tar utgångspunkt i de nordiska statsministrarnas Vision 2030 om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. Sverige kommer under året att fortsätta arbetet för att Norden ska vara ledande i den gröna omställningen samt en globalt konkurrenskraftig och socialt hållbar region.

 - Visionen om att bli världens mest hållbara och integrerade region till 2030 är fortsatt vägledande. Men låt oss vara helt ärliga, vi har en bit kvar. Det är hög tid att accelerera det arbetet, sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson när han presenterade ordförandeskapsprogrammet den 31 oktober förra året i samband med Nordiska rådets sessionen i Oslo.

Enkelt att leva, arbeta och studera i Norden

Det svenska ordförandeskapet kommer särskilt att fokusera på ett integrerat Norden och på att förbättra mobiliteten över gränserna.
- Det ska var enkelt att leva, studera, arbeta och driva företag i hela Norden och över gränserna. Nu behöver vi gå från ord till handling och öka takten i arbetet med att undanröja gränshinder och främja mobilitet och integration. Det kommer att vara en prioritet under det svenska ordförandeskapet, säger Jessika Roswall, EU-minister med ansvar för nordiska frågor.

Fyra prioriterade områden

Under ordförandeskapsåret kommer Sverige att arrangera ett omfattande program av - fysiska och digitala - ministermöten, högnivåkonferenser och andra arrangement. Följande prioriterade områden sätter ramarna för programmet:

  • Ett integrerat Norden utan gränshinder
  • Ett grönt Norden
  • Ett konkurrenskraftigt Norden
  • Ett socialt hållbart Norden

Mer information