Ukrainan sota ilmastonäkökulmasta

09.11.22 | Uutinen
COP27
Photographer
Andreas Omvik
Päähuomio oli Ukrainan sodassa, kun Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö (NEFCO) ja Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) järjestivät omat oheistapahtumansa COP27-ilmastokokouksen pohjoismaisessa paviljongissa. Tapahtumissa pohdittiin, miten Ukraina voitaisiin jälleenrakentaa vihreäksi yhteiskunnaksi ja miten maat voivat vihreän siirtymän myötä irtautua fossiilienergiasta ja parantaa siten turvallisuuttaan.

Keskustelu: Building back greener and better in Ukraine

Venäjän laiton ja aiheeton hyökkäys on aiheutunut suurta vahinkoa Ukrainan ihmisille, infrastruktuurille ja ympäristölle. Lisäksi sodalla on pitkäkestoisia haittavaikutuksia ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen ja ruokaturvaan. Kukaan ei tiedä, koska sota loppuu, mutta jälleenrakennuksen valmistelu on aloitettava jo nyt. Tarvetta on sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimille, ja samalla on mahdollista modernisoida Ukrainaa ja auttaa maata kohta hiilineutraalia tulevaisuutta. Mitä ympäristövaikutuksista tiedetään tässä vaiheessa? Miten voimme taata sen, että elpyminen tapahtuu kestävästi? Miten rahoitus voidaan kanavoida sopiviin toimenpiteisiin? Entä miten Ukrainan kunnat voivat vauhdittaa ja tehostaa yhteisöjensä jälleenrakennusta?

Järjestäjä: Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö (NEFCO)

Kunnat ovat Ukrainan jälleenrakennuksen keskiössä. NEFCO on halukas tekemään oman osansa ja lisäämään valmiuksia kehittäviä ohjelmiaan Ukrainan vihreän tulevaisuuden tukemiseksi.

Trond Moe, NEFCOn toimitusjohtaja

Keskustelu: In anticipation of a greener spring

Ukrainan sota korostaa uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin ja energiaturvallisuuden tarvetta, mutta miten nopeasti asiassa on mahdollista edetä? Olemmeko riskeeraamassa vihreän siirtymän investoimalla lyhyen aikavälin energiaturvallisuuteen? Miten nopeasti voimme siirtyä puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan, ja mitkä ovat realistisia lyhyen ja pitkän aikavälin skenaarioita? Kuuntele tärkeä keskustelu yhdestä aikamme kuumimmasta puheenaiheesta: energiaturvallisuudesta.

Järjestäjä: Pohjoismaiden Investointipankki (NIB)

On hienoa, että Pohjoismaat ovat samaa mieltä vihreästä siirtymästä. Tiellä on kuitenkin sääntelyä, jossa ei ole mitään järkeä, ja poliittisiin päättäjiin on kohdistettava jatkossakin painetta esteiden poistamiseksi.

Nadia Gullestrup Christensen, Tanskan nuorten ilmastoneuvoston puheenjohtaja