Uusi geopoliittinen todellisuus vaatii tiiviimpää pohjoismaista elinkeinoyhteistyötä

12.10.23 | Uutinen
Nøringsministermöte
Photographer
Charlotte de la Fuente
Pohjoismaissa tarvitaan lisää elinkeinoyhteistyötä, joka liittyy vihreän siirtymään, tekoälyyn ja digitalisaatioon. Tämä oli päätelmänä Pohjoismaiden elinkeinoministerien juuri päättyneessä kokouksessa, jossa pohdittiin uutta geopoliittista todellisuutta ja vuoteen 2030 ulottuvia elinkeinopolitiikan painopistealueita.

Maailmankuva on muuttunut, ja se on synnyttänyt uusia geopoliittisia jännitteitä. Tilanne vaikuttaa kielteisesti Pohjoismaiden elinkeinoelämän kilpailukykyyn ja toimitusketjuihin. Nyt tarvitaankin uusia pohjoismaisia ratkaisuja, jotka vahvistavat eri Pohjoismaita ja koko aluetta. Tämä oli taustana ministerikokoukselle, jonka puheenjohtajana toimi Islannin korkeakoulu-, tutkimus- ja innovaatioministeri Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir:

– Maailman maat pyrkivät vetämään puoleensa kykyjä, yrityksiä ja mahdollisuuksia, ja tässä kilpailussa Pohjoismaat ovat vahvempia yhdessä. Voimme oppia toisiltamme ja markkinoida samalla aluettamme kansainvälisesti kiinnostavana kohteena, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sanoo.

Vihreää siirtymää vauhditettava

Pohjoismaat ovat jo keskellä ilmastokriisiä, mutta sen päälle on tullut energiakriisi ja huoltovarmuusongelmia. Ministerit olivat silti tämänpäiväisessä kokouksessa yksimielisiä siitä, että haasteisiin löytyy ratkaisuja. Niitä piilee vihreässä siirtymässä, jonka tahtia on kiihdytettävä, ministerit toteavat. Toimia on mahdollista toteuttaa myös pohjoismaisena yhteistyönä ja tukea siten vihreiden ratkaisujen kehittämistä, monistamista ja vientiä. 

Tekoälyn ja uusien teknologioiden mahdollisuudet 

Vihreään siirtymään nivoutuvat myös digitalisaatio ja tekoäly. Ministerikokouksessa oltiin yksimielisiä siitä, että digitaaliset ratkaisut, tekoäly ja datankäyttö kiihdyttävät vihreää siirtymää ja edistävät sitä, että Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Ministerit katsoivat myös, että Pohjoismaiden on samalla oltava valppaita uusien teknologioiden ja tekoälyn luomien haasteiden varalta, jotta niiden kehitys tukisi Pohjoismaiden kilpailukykyä myönteisesti ja turvallisesti. Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Karen Ellemann toteaa tässä yhteydessä näin: 

 

Uudet teknologiat ovat vihreän siirtymän edellytys. Siksi meidän on demokraattisina yhteiskuntina varmistettava, että uuden teknologian kehitystyössä ja käytössä kunnioitetaan demokratian periaatteita, eettisiä perusarvoja sekä väestön toiveita ja tarpeita.

Karen Ellemann, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri