Digitaaliseen identiteettiin liittyvä yhteistyö pohjustaa asioinnin helpottumista yli rajojen

15.05.24 | Uutinen
Identity Matching
Valokuvaaja
Greta Hoffman/Pexels
Sähköiseen tunnistamisen keskittyvässä Pohjoismaiden ja Baltian maiden NOBID-hankkeessa on julkaistu uusi raportti siitä, miten digitaaliseen identiteettiin liittyvä yhteistyö voi mullistaa julkisten ja yksityisten palveluiden käytön yli rajojen. Pohjolan ja Baltian tavoitteena on luoda saumaton digitaalinen infrastruktuuri, mutta mailla on edessään sekä digitaalisia haasteita että mahdollisuuksia.

Raportti on tulosta huomattavasta analyysista ja yhteistyöstä, jossa on ollut mukana asiantuntijoita Pohjoismaista ja Baltian maista. Raportti valottaa digitaalisen identiteetin kehitystyön ja identiteettien yhteensovittamisen nykytilaa alueella. Työssä on tunnistettu yhteisiä haasteita ja ratkaisuja, jotka voivat vahvistaa Pohjolan ja Baltian asemaa digitalisaation edelläkävijöinä.

Raportin yhtenä keskeisenä päätelmänä on se, että identiteettien yhteensovittamista pitää parantaa, jotta digitaalisen identiteetin rajat ylittävän käytön haasteita voitaisiin ratkoa nykyistä paremmin. Haasteisiin sisältyy sähköisten reseptien vaihtaminen ja ammattipätevyyden tunnustaminen, joilla kummallakin on keskeinen merkitys työmarkkinoiden liikkuvuuden ja julkisten palvelujen kannalta.

Identiteettien yhteensovittaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta sähköisten henkilöllisyyksien käyttö toimisi mielekkäästi yli rajojen ja liikkuvuus olisi joustavaa koko Pohjolan ja Baltian alueella. 

Dan Koivulaakso, Pohjoismaiden ministerineuvoston kasvu- ja ilmaston päällikkö

– Identiteettien yhteensovittaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta sähköisten henkilöllisyyksien käyttö toimisi mielekkäästi yli rajojen ja liikkuvuus olisi joustavaa koko Pohjolan ja Baltian alueella. Tämä raportti tarjoaa analyysin alueella nykyisin käytettävistä ratkaisuista ja viitoittaa mahdollisuuksia digitaalisen integraation syventämiseen, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston kasvu- ja ilmaston päällikkö Dan Koivulaakso.

Raportti korostaa myös sitä, että EU:n eIDAS-asetusta (sähköinen tunnistaminen ja luottamuspalvelut sisämarkkinoilla) pitäisi päivittää ja harmonisoida. Asetuksen päivittäminen vahvistaisi sähköisten henkilöllisyyksien luotettavuutta ja käytettävyyttä yli maarajojen.

NOBID on perustanut osana tätä työtä työryhmän, joka keskittyy identiteettien yhteensovittamiseen. Ryhmässä on mukana keskeisiä asiantuntijoita Pohjoismaiden ja Baltian maiden vastuuvirastoista ja -ministeriöistä, ja sen tavoitteena on jakaa kokemuksia, luoda parhaita käytäntöjä ja kehittää yhteisymmärrystä alueellisista haasteista.

Raportin löydösten on määrä toimia tietopohjana, joka voi antaa virikkeitä ja ohjeistusta digitaaliseen identiteettiin liittyvään jatkotyöskentelyyn alueella. NOBID aikoo tämän jälkeen jatkaa integroidun ja kestävän digitaalisen tulevaisuuden edistämistä Pohjoismaiden ja Baltian maiden asukkaiden hyväksi. Työn tukena ovat Civitta- ja SK ID Solutions -konsulttiyritykset ja kansalliset asiantuntijat.