Uusi raportti: Kiertotalous muoti- ja tekstiilialan kestävän kehityksen ytimessä

24.03.23 | Uutinen
tekstilrapport 2023
Photographer
norden.org

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamassa uudessa raportissa tarkastellaan Pohjoismaiden muoti- ja tekstiilialan kestävyyspotentiaalia.

Vaatteiden ja tekstiilien tuotannolla ja kulutuksella on huomattavat ympäristövaikutukset. Mutta millaisia mahdollisuuksia Pohjoismailla on vastata alan moniin haasteisiin yhdessä? Tähän syvennytään uudessa raportissa.

Muoti- ja tekstiiliteollisuus on kiistatta resurssisyöppö ala: se tuottaa runsaasti hiilidioksidipäästöjä ja kuluttaa paljon vettä, energiaa ja viljelymaata. Samalla ala on kasvussa, ja suuntauksen odotetaan jatkuvan tulevina vuosina. Miten siis alan ilmasto- ja ympäristökuormitusta voitaisiin vähentää? Nordic Textile Collaboration -hankkeen julkaisemassa uudessa raportissa käydään läpi Pohjoismaissa toteutettavia aloitteita ja tunnistetaan osa-alueita, joilla on pohjoismaista yhteistyöpotentiaalia. Selvitys osoittaa, että tekstiilien arvoketjussa on meneillään monia kiinnostavia ja innovatiivisia toimia, mutta valtaosa niistä on pieniä ja luonteeltaan kansallisia.

Vastavuoroista oppimista

– Pohjoismaiden kannattaisi ehdottomasti yhdistää voimansa, oppia toisiltaan ja toimia yhdessä, sanoo hankekoordinaattori Louise Munkholm.

Hänen mukaansa suurin potentiaali piilee liiketoimintamalleja koskevan osaamisen jakamisessa, koska kiertotalousosaamisen ja -työkalujen puute on hyvin konkreettinen este tekstiilitalouden kestävälle kehitykselle. Kulutustottumukset, kiertotalouden mukainen suunnittelu ja tekstiilijätteen käsittely ovat nekin osa-alueita, joilla Pohjoismaat voivat oppia toisiltaan ja etsiä yhteisiä ratkaisuja. Raportissa todetaan myös, että koko arvoketju on ajateltava uusiksi, jotta tekstiilitaloudesta saataisiin entistä kestävämpi ja kiertotalousvaltaisempi.

Käynnissä kaksi aloitetta

Nordic Textile Collaboration on käynnistänyt raportin tulosten pohjalta kaksi aloitetta, joilla tuetaan kiertotaloussiirtymän toteuttamista Pohjoismaiden muoti- ja tekstiilialalla. Toisessa aloitteessa tunnistetaan ja poistetaan kiertotalouspohjaisten liiketoimintamallien esteitä, ja toisessa pyritään varmistamaan parhaisiin käytäntöihin liittyvän osaamisen jakaminen Pohjoismaissa ja tekstiilien koko arvoketjussa.

Työ on verkostopohjaista, ja kaikki sidosryhmät voivat olla mukana vaikuttamassa sen tulevaan suuntaan. Nordic Textile Collaboration -hankkeen työstä ja siihen osallistumisesta voi lukea lisää alla olevasta linkistä.

Nordic Textile Collaboration on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan viranomaisten välinen yhteistyö, jonka rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto. Hankkeessa tarkastellaan yhteisiä ympäristö- ja ilmastohaasteita, jotka liittyvät tekstiilien kulutuksen kasvuun Pohjoismaissa.