Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Ny rapport: Cirkularitet er nøglen til en bæredygtig mode- og tekstilbranche i Norden

24.03.23 | Nyhet
tekstilrapport 2023
Fotograf
norden.org

Ny rapport fra Nordisk Ministerråd kigger nærmere på potentialet for at skabe en bæredygtig mode- og tekstilbranche i Norden.

Produktionen og forbruget af tøj og tekstiler er forbundet med betydelige miljøpåvirkninger. Hvor ligger potentialet for en fælles nordisk indsats for at imødegå de mange udfordringer? Det kigger en ny rapport nærmere på.

Der hersker ingen tvivl om, at mode- og tekstilindustrien er en meget ressourcekrævende sektor forbundet med høje CO2-udledninger og et stort forbrug af vand, energi og jordarealer. Samtidig er mode- og tekstilbranchen i vækst, og denne tendens forventes at fortsætte i de kommende år. Så hvad kan der gøres for at mindske industriens klima og miljøbelastning? En ny rapport udgivet af The Nordic Textile Collaboration kortlægger initiativer i de nordiske lande og peger på potentialet i at arbejde mere sammen i Norden. Kortlægningen viser nemlig, at der sker mange interessante og innovative tiltag i alle dele af tekstil-værdikæden på tværs af den nordiske region, men at de fleste tiltag er små og nationalt orienterede.

Vi skal lære af hinanden

- Det giver rigtig god mening for de nordiske lande at gå sammen, lære af hinanden og handle sammen, siger Projektkoordinator Louise Munkholm.

Hun ser et særligt stort potentiale for at dele viden om cirkulære forretningsmodeller, da manglen på cirkulære kompetencer og værktøjer i Norden er en meget konkret barriere for at få en mere bæredygtig tekstiløkonomi. Forbrugsmønstre, cirkulært design og håndteringen af tekstilaffald er andre eksempler på områder, hvor de nordiske lande kan lære af hinanden og sammen finde løsninger. Rapporten peger derfor også på, at en gentænkning af hele værdikæden er nødvendig for at opnå en mere bæredygtig og cirkulær tekstiløkonomi.

To initiativer på vej

På baggrund af rapportens resultater har The Nordic Textile Collaboration igangsat to initiativer, der skal støtte den nordiske mode- og tekstilbranche i omstillingen til en cirkulær praksis. Det ene initiativ vil identificere og fjerne barrierer for cirkulære forretningsmodeller, mens det andet vil sikre vidensdeling om cirkulær best-practice på tværs af Norden og på tværs af værdikæden for tekstiler.

Arbejdet er netværksorienteret og alle interessenter kan deltage kvit og frit og være med til at påvirke projektets fokus fremadrettet. Læs mere om arbejdet i The Nordic Textile Collaboration, og hvordan du kan blive involveret på linket herunder.

The Nordic Textile Collaboration er et samarbejde mellem danske, finske, norske og svenske myndigheder, finansieret af Nordisk Ministerråd. Projektet adresserer de fælles miljø- og klimaudfordringer, der er forbundet med det stigende forbrug af tekstiler i de nordiske lande.