Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto keskusteli Suomessa turvallisuuspolitiikasta ja vieraili tasavallan presidentin luona

12.12.23 | Uutinen
Ett stridsflygplan

JAS 39 Gripen at F17, Kallinge, Sverige

Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto oli koolla Helsingissä 11.–12. joulukuuta. Kokouksen keskusteluja hallitsivat turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, ja puheenjohtajisto tapasi kokouksen yhteydessä myös tasavallan presidentti Sauli Niinistön.

Turvallisuuspolitiikka yhä tärkeämpää Pohjoismaiden neuvostolle

Pohjoismaiden neuvostossa on keskusteltu paljon turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Myös Suomessa pidetyssä puheenjohtajiston kokouksessa keskusteltiin suosituksista, jotka koskevat Ukrainan jälleenrakentamista sekä uuden geopoliittisen todellisuuden vaikutusta yhteispohjoismaiseen turvallisuuteen ja puolustukseen. Pohjoismaiden neuvoston mielestä nyt pitäisi laatia kokonaispuolustusta käsittelevä raportti, jotta Pohjoismaat saisivat käsityksen puolustusyhteistyön kehittämismahdollisuuksista. Lisäksi käsiteltiin ehdotusta, joka koskee omavaraisuuden vahvistamista energian ja elintarvikkeiden tuotannossa.

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto on myös laatimassa ehdotusta, joka koskee pohjoismaista yhteistyötä säätelevän Helsingin sopimuksen mahdollista päivittämistä. Mahdolliseen päivitykseen saattaisi sisältyä turvallisuus- ja puolustuspolitiikka.

Vierailu tasavallan presidentin luona

Puheenjohtajisto oli kutsuttu kokouksen yhteydessä tapaamiseen tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa. Tapaamisessa keskusteltiin ulko-, turvallisuus- ja puolustusasioista erityisesti pohjoismaisen yhteistyön näkökulmasta.

– Meillä oli Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston kanssa hyvä keskustelu ulko-, turvallisuus- ja puolustuskysymyksistä. Turvallisuuden luomisessa olemme yhdessä vahvoja, tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo.

Tapaaminen pidettiin presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä, ja siihen osallistui koko Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto.

– Kun ajatellaan maailmantilannetta, Pohjoismaiden on syytä tehdä yhteistyötä myös turvallisuuspolitiikan alalla. Yhdessä me voimme olla rauhaa ja vakautta edistävä voima. Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2024 puheenjohtajamaa on Islanti, ja puheenjohtajuusohjelman otsikkona on Rauha ja turvallisuus arktisella alueella. Aihe on siten keskeinen myös jatkossa, sanoo Pohjoismaiden neuvoston varapresidentti Helge Orten.

Nordiska rådets presidium på besök hos Finlands president Sauli Niinistö
Photographer
Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia

Yhteistyötä Baltian maiden kanssa

Puheenjohtajisto käsitteli kokouksessa myös uutta ehdotusta siitä, että Pohjoismaiden hallitukset syventäisivät yhteistyötään Baltian maiden hallitusten kanssa molempien alueiden talouksien, vapauden ja itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi. Baltian maat ja Baltian yleiskokous ovat jo nykyisin Pohjoismaiden neuvostolle hyvin tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Merituulivoimaa

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto hyväksyi yleiskokouksen asemassa suosituksen, joka koskee merituulivoimaan tehtäviä panostuksia. Pohjoismaiden neuvosto haluaa Pohjoismaiden virtaviivaistavan merituulivoimahankkeiden viranomaisprosesseja, edistävän tekniikkaan liittyvää tutkimus- ja koulutusyhteistyötä sekä vahvistavan kansallisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyötä Pohjoismaiden sähköverkkojen integroimiseksi.