Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Utskott: Producentansvar ska ge mer hållbara textilier

07.02.24 | Nyhet
Utskottet för ett hållbart Norden håller möte i Stockholm februari 2024.
Photographer
Sarah Andersson/Norden.org

Utskottet för ett hållbart Norden höll möte i Sveriges riksdag på tisdagen.

Regeringarna i Norden bör införa gemensamma principer för nordiskt producentansvar på textilier. Det föreslår Nordiska rådets Utskott för ett hållbart Norden. Utskottet godkände förslaget enhälligt på sitt möte i Stockholm på tisdagen.

Ett viktigt mål med att införa producentansvar är att minska de stora volymerna av kläder och textilier som konsumeras förbrukas i Norden. 

Mode- och textilindustrin är en av världens mest förorenande industrier. Sektorn står för uppemot 8-10 procent av de globala klimatutsläppen och nordborna konsumerar årligen mer textiler än det internationella genomsnittet, enligt en analys från Nordiska ministerrådet.

Förslaget från hållbarhetsutskottet går i linje med EU:s planer. På sikt väntas nämligen gemensamma principer för producentansvar på textiler bli obligatoriska i EU- och EES-länderna. 

De nordiska länderna har i många år fokuserat på att skapa en hållbar textilbransch. Med förslaget vill utskottet att Norden fortsätter att vara föregångare.

- Om vi enas kring gemensamma principer för producenter av textilier kan vi skapa bättre förutsättningar för cirkulär användning av textilier i Norden. Vi kan minska den samlade miljöpåverkan och dessutom kan vi stödja hållbar produktion av kvalitetstextilier i vår region, säger utskottets ordförande Tove Elise Madland.

Bättre villkor för hållbara material

Utskottet vill genom förslaget bland annat skapa bättre villkor för mer hållbara textilkvaliteter som ull och läder producerade i Norden, och sämre villkor för lätta plastbaserade fibrer som nylon, polyester och akryl.

Den snabba tillväxten inom textilindustrin baseras till stor del på syntetiska fibrer, som enligt FN har ökat från under 20 procent av den globala fiberproduktionen till 62 procent de senaste 20 åren.

Säkerställer rättvis konkurrens

Ett syfte med förslaget är att de små marknaderna i Norden gemensamt ska kunna spela en större roll i att omvandla textilbranschen mot en mer hållbar riktning.

Producentansvaret inkluderar också privat klädimport via e-handel, vilket ska leda till mer rättvis konkurrens för nordisk textilproduktion. Förslaget är även tänkt att avhjälpa problemet med att textilavfall som exporteras till låginkomstländer utanför EU hamnar på stora sopberg.

Förslaget går nu vidare till den så kallade temasessionen den 8-9 april där hela Nordiska rådet ska ta ställning till det. Om förslaget godkänns där blir det en rekommendation till de nordiska regeringarna.

Förslaget kommer ursprungligen från den Konservativa gruppen i Nordiska rådet.