9.1.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta vapaan liikkuvuuden säilyttämisestä Pohjoismaissa kriisitilanteissa, A 1850/presidiet