9.1.
Nefndarálit um þingmannatillögu um að viðhalda frjálsri för á Norðurlöndum þegar hættuástand ríkir, A 1850/presidiet