Samarbejdsprogram 2017-2020

Ministerrådet for fiskeri, havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug

Tietoja

Publish date
Abstract
Samarbejdsprogrammet beskriver de to vigtigste nordiske prioriteter i 2017-2020 angående fiskeri og akvakultur, landbrug, fødevarer og skovbrug: udvikling af den nordiske bioøkonomi og bæredygtige fødevaresystemer. Med samarbejdsprogrammet udvikles og styrkes det nordiske samarbejde om fiskeri og akvakultur, landbrug, fødevarer og skovbrug. Samtidigt bidrager det nordiske samarbejde til at løse mange af de vigtige globale udfordringer som verdens lande er enedes om at prioritere i Agenda 2013 og de globale bæredygtige udviklingsmål; fra klimaforandringer over antibiotikaresistens til de stigende problemer med livsstilssygdomme.
Publication number
2017:704