Norræna menningargáttin (NKK)

Norræna menningargáttin er eitt af mikilvægustu verkfærum Norrænu ráðherranefndarinnar við að hrinda í framkvæmd pólitískum áherslum í norrænu menningarsamstarfi á árunum 2013–2020. Norræna menningargáttin er mikilvægur norrænn vettvangur sem miðar að því að efla sýnileika norrænna tungumála og menningar í Finnlandi og annars staðar á Norðurlöndum. Norræna menningargáttin stuðlar að áframhaldandi endurnýjun í menningarsamstarfi Norðurlanda og menningarsamstarfi þeirra við Eystrasaltsríkin með hjálp styrkjaáætlana. Stofnunin vekur athygli á og þróar frásögnina um norrænt menningarsamstarf, hvort tveggja á Norðurlöndum og á alþjóðavettvangi.

Information

Póstfang

PB 231
00171 Helsingfors

Content

    Persons
    News
    Publications
    Funding opportunities