Nordisk Kulturkontakt (NKK)

Nordisk kulturkontakt er et av Nordisk ministerråds viktigste instrument for å gjennomføre de politiske prioriteringene i det nordiske kultursamarbeidet. Nordisk kulturkontakt er en sentral nordisk møteplass med mål om å styrke den nordiske språklige og kulturelle tilstedeværelsen i Finland og i resten av Norden. Organisasjonen bidrar til den kontinuerlige fornyelsen av nordisk og nordisk-baltisk kultursamarbeid ved hjelp av støtteprogrammer, i tillegg til å profilere nordisk kultursamarbeid både i Norden og internasjonalt.

Information

Postadresse

PB 231
00171 Helsingfors