Nordisk Kulturkontakt (NKK)

Nordisk kulturkontakt er et av Nordisk råds viktigste instrumenter for å gjennomføre politiske prioriteringer for det nordiske kultursamarbeidet 2013–2020. Nordisk kulturkontakt utgjør en sentral nordisk møteplass med det formål å styrke nordiske språklig og kulturelt nærvær i Finland og resten av Norden. Nordisk kulturkontakt bidrar til fortsatt fornyelse av det nordiske og nordisk-baltiske kultursamarbeidet ved hjelp av støtteprogrammer. Nordisk kulturkontakt profilerer og utvikler fortellingen om det nordiske kultursamarbeidet, både nordisk og internasjonalt.

Information

Postadresse

PB 231
00171 Helsingfors

Content