Nordisk Kulturkontakt (NKK)

Nordisk kulturkontakt er et av Nordisk råds viktigste instrumenter for å gjennomføre politiske prioriteringer for det nordiske kultursamarbeidet 2013–2020. Nordisk kulturkontakt utgjør en sentral nordisk møteplass med det formål å styrke nordiske språklig og kulturelt nærvær i Finland og resten av Norden. Nordisk kulturkontakt bidrar til fortsatt fornyelse av det nordiske og nordisk-baltiske kultursamarbeidet ved hjelp av støtteprogrammer. Nordisk kulturkontakt profilerer og utvikler fortellingen om det nordiske kultursamarbeidet, både nordisk og internasjonalt.

Information

Postadresse

PB 231
00171 Helsingfors

Content

    Persons
    News
    Publications
    Funding opportunities