Gátlisti vegna flutnings frá Íslandi til hinna Norðurlandanna

Gátlisti vegna flutnings frá Íslandi til hinna Norðurlandanna
Hugleiða þarf ýmis atriði við flutning frá Íslandi til einhvers af hinum Norðurlöndunum. Að neðan má finna lista yfir atriði sem gott er að muna eftir. Hafa ber þó í huga að listinn er ekki tæmandi og að misjafnt er hvaða atriði eiga við hvern og einn.
 1. Lögheimilisskráning fer eftir norrænum samningi um skráningu í þjóðskrá. Til að flytja lögheimili sitt þarf að snúa sér til þess aðila sem sinnir manntalsskráningu í því landi sem flutt er til. Í Danmörku eru það sveitarfélögin, í Svíþjóð og Noregi eru það skattayfirvöld og í Finnlandi eru það Magistraterna. Við skráningu er úthlutað kennitölu.  
 2. Ráðlagt er að hafa með sér nægt fjármagn til að framfleyta sér fyrstu vikurnar eða mánuðina. Gott er að hafa í huga að oft þarf að greiða tryggingu vegna leiguhúsnæðis og að stundum tekur tíma að afgreiða umsóknir, til dæmis um húsaleigubætur eða barnabætur.  
 3. Þeir sem eiga von á greiðslum úr almannatryggingum þurfa að hafa samband við Tryggingastofnun fyrir flutning. Þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir þá sem fá örorku- eða ellilífeyri. Skila þarf inn skattframtali á Íslandi vegna lífeyrisgreiðslna, en best er að afla upplýsinga um það hjá Tryggingastofnun fyrir brottför.  
 4. Barnabætur á Íslandi eru greiddar út af skattayfirvöldum ólíkt hinum norrænu ríkjunum þar sem þær eru greiddar af ígildi Tryggingastofnunar eða sveitarfélaginu (Danmörk). Sé þess þörf má nálgast barnabótavottorð hjá Ríkisskattstjóra sem segir til um að réttur til barnabóta á Íslandi sé ekki
 5. getur flýtt fyrir að greiðslur barnabóta hefjist í nýja landinu. Þetta er þó alls ekki alltaf nauðsynlegt.  
 6. Barnshafandi konur ættu að kynna sér vel reglur um fæðingarorlof áður en ákvörðun um flutning er tekin, þar sem það getur skipt miklu máli hvar barnið er fætt og eins þarf að hlíta nákvæmum reglum ef flytja á réttindi til fæðingarorlofs milli landa.  
 7. Þeir sem flytja út til að fara í nám ættu að skoða möguleikann á skattalegri heimilisfesti. Þetta hentar til dæmis þeim sem koma til Íslands á sumrin til að vinna. Ríkisskattstjóri veitir nánari upplýsingar um skattalega heimilisfesti.  
 8. Nauðsynlegt er að kynna sér tollareglur vel ef flytja á búslóð eða bíl með sér til norræns ríkis. Skráningargjöld ökutækja og kostnaður við flutning eru oft há og því þarf að skoða málið vel og reikna út hvort það borgi sig að taka ökutæki með.  
 9. Það getur verið góð hugmynd að kanna hvort þörf sé á að sækja um löggildingu eða starfsleyfi fyrir þá atvinnugrein sem þú hyggst vinna við. Í sumum tilfellum getur umsóknarferlið tekið tíma og því ráð að huga að því nógu snemma.  
 10. Einstaklingar sem flytja utan vegna atvinnu ættu að hafa samband við Vinnumálastofnun með minnst þriggja vikna fyrirvara til að athuga með réttindi sín og jafnvel fá með vottorðið U-1 sem styttir biðina eftir atvinnuleysisbótum við atvinnumissi. Til þess að geta fengið U-1 þarf að leggja fram vinnuvottorð frá vinnuveitendum síðastliðinna þriggja ára. Það getur einnig borgað sig að ræða við verkalýðsfélag og fá hjá þeim vottorð sem sýnir áunnin réttindi hjá þeim. Það er mikilvægt að kynna sér vel það sem þarf að gera þegar út er komið svo að réttindi tapist ekki. Nánari upplýsingar fást hjá Vinnumálastofnun.  
 11. Atvinnulausir sem hafa þegið atvinnuleysisbætur á Íslandi í að minnsta kosti fjórar vikur eiga að ákveðnum skilyrðum uppfylltum rétt á að taka bæturnar með sér við flutning til annars norræns ríkis. Það er gert með vottorðinu U-2, sem hægt er að fá hjá Vinnumálastofnun, sjá nánar sömu leiðbeiningar og með U-1 hér að ofan. Bótunum er hægt að halda í allt að 3 mánuði á meðan leitað er að vinnu.  
 12. Gott getur verið að hafa samband við banka, til dæmis til að loka reikningum, breyta heimilisfangi á reikningum eða ganga frá lánum. Eins getur verið gagnlegt að hafa með bréf eða eins konar meðmæli frá bankanum til að framvísa þegar opnuð eru viðskipti í banka í nýja landinu.  
 13. Ráðlegt getur verið að hafa samband við lækna og fá læknabréf á Norðurlandamáli eða ensku ef þú þjáist af undirliggjandi sjúkdómum og lyfseðil fyrir nauðsynlegum lyfjum til að hafa fyrstu vikurnar í nýju landi.  
 14. Ekki gleyma að hafa samband við tryggingafélög og segja upp þeim tryggingum sem ekki á að halda eftir. Einnig að fá hjá þeim vottorð um bónus á bílatryggingum Íslandi, en það gæti gefið rétt úti ef tryggja á bíl þar.  
 15. Segja þarf upp áskriftum að sjónvarpi, líkamsrækt, síma og öðru þess háttar.  
 16. Mikilvæg skjöl og pappíra getur verið gott að taka með sér, til dæmis meðmælabréf, prófskírteini, heilsufarsbók barna og mögulega hjónavígsluvottorð og fæðingavottorð fjölskyldumeðlima. .
 17. Huga þarf að því að póstur berist áfram, til dæmis með því að áframsenda hann út eða til ættingja, og breyta heimilisföngum hjá bönkum og öðrum stofnunum
 18. lengur til staðar. Aðeins er hægt að fá vottorðið eftir flutning. Vottorðið er farið með til Tryggingastofnunnar í því landi sem flutt er til en það
Spurning til Info Norden

Ef þú ert með spurningu skaltu fylla út eyðublaðið hérna:

ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna