Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Danska.

Kontanthjælp i Finland

Toimeentulotuki Suomessa
Her kan du læse om kontanthjælp i Finland, bevilling af kontanthjælp til udlændinge, som bor i Finland, samt i hvilke situationer personer, som bor i udlandet, og hvis eneste indtægt er kontanthjælp, kan flytte til Finland.

Kontanthjælp i Finland

Hvis dine indtægter og din formue ikke er tilstrækkelig til at dække dine eller din families nødvendige daglige udgifter, kan du søge om kontanthjælp. Du skal søge om kontanthjælp hos FPA.

Formålet med kontanthjælpen er at dække eksempelvis nødvendige udgifter til bolig, mad og tøj.

Kontanthjælp ydes kun, hvis familiens samlede indtægter og formue ikke kan dække de nødvendige daglige udgifter. Der foretages behovsprøvning i forbindelse med støtten, og den bevilges normalt for en måned ad gangen.

Du kan få yderligere information om kontanthjælp hos kommunerne, Folkpensionsanstalten og Social- och hälsovårdsministeriet.

Kontanthjælp til udlændinge

Udlændinge, som bor permanent i Finland, har den samme ret til offentlig forsørgelse som andre personer, der bor permanent i Finland.

Udlændinge, som opholder sig midlertidigt i Finland, kan også få kontanthjælp fra den finske kommune, de opholder sig i, hvis de har et akut behov for hjælp. I sådanne tilfælde er formålet med kontanthjælpen ikke at gøre det muligt for personen at fortsætte opholdet i Finland, derimod kan støtte bevilges for at dække udgifterne til hjemrejse eller til personens nødvendige daglige udgifter, indtil han eller hun kan rejse tilbage til hjemlandet.

Flytning til Finland hvis kontanthjælp er eneste indtægt

Personer, som er født i Finland, og deres familiemedlemmer samt finske statsborgere og deres familiemedlemmer, har ret til at flytte til Finland, selv om deres eneste indtægt i deres nuværende bopælsland er kontanthjælp.

Andre udlændinge, som lever i udlandet og har kontanthjælp som eneste indtægt, kan ikke flytte til Finland, hvis de heller ikke har anden indtægt i Finland. Den frie bevægelighed mellem EU- og EØS-lande er begrænset af et krav om, at man kan forsørge sig selv uden at modtage kontanthjælp.

Læs mere hos Migrationsverket.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna